Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 84.211% 88.889% 5.263%
2021 18 88.889% 100% 11.111%
2020 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 1
  0%
  0%
  100%
2500798 19
  84%
  89%
  5%
2021 2500797 4
  100%
  100%
  0%
2500798 18
  89%
  100%
  11%
2020 2500797 4
  100%
  100%
  0%
2500798 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500798 19 0% 5% 53% 26% 11% 5%
2021 2500797 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500798 18 0% 22% 61% 6% 0% 11%
2020 2500797 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 17 0% 18% 65% 18% 0% 0%