Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 582 134 60
2022 734 137 60
2021 714 165 60
2020 668 141 60
2019 647 155 60
2018 653 155 65
2017 739 211 65
2016 634 147 65
2015 646 157 65
2014 624 146 65
2013 709 158 60
2012 791 159 60
2011 959 207 65
2010 1078 189 65

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 77%
46
13%
8
5%
3
2%
1
3%
2
0%
0
60
2022 77%
47
7%
4
10%
6
0%
0
2%
1
5%
3
61
2021 84%
49
9%
5
5%
3
0%
0
0%
0
2%
1
58
2020 84%
51
7%
4
5%
3
0%
0
3%
2
2%
1
61
2019 79%
48
13%
8
3%
2
0%
0
2%
1
3%
2
61
2018 88%
59
4%
3
3%
2
3%
2
0%
0
1%
1
67
2017 89%
58
5%
3
2%
1
2%
1
3%
2
0%
0
65
2016 89%
58
6%
4
0%
0
2%
1
0%
0
3%
2
65
2015 79%
54
6%
4
7%
5
0%
0
3%
2
4%
3
68
2014 86%
60
3%
2
1%
1
1%
1
3%
2
6%
4
70
2013 86%
55
8%
5
0%
0
2%
1
2%
1
3%
2
64
2012 88%
52
5%
3
2%
1
0%
0
3%
2
2%
1
59
2011 88%
60
1%
1
3%
2
3%
2
3%
2
1%
1
68
2010 88%
60
3%
2
4%
3
0%
0
3%
2
1%
1
68
2009 80%
47
10%
6
10%
6
0%
0
0%
0
0%
0
59