Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.63% 86.4%
2021 94.2% 89.87%
2020 93.3% 86.4%
2019 97.17% 93.85%
2018 92.06% 83.21%
2017 92.4% 84.88%
2016 94.12% 87.4%
2015 93.99% 87.86%
2014 93.81% 87.37%
2013 96.08% 94.34%
2012 93.65% 91.07%
2011 91.54% 87.03%
2010 89.51% 90.35%
2009 83.92% 83.92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats