Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 1%
140h
1%
157h
7%
771h
3%
387h
79%
9094h
9%
1014h
11563h
2021 0%
15h
1%
97h
3%
287h
2%
164h
75%
7220h
19%
1878h
9661h
2020 0%
44h
1%
62h
1%
112h
1%
143h
85%
8543h
11%
1125h
10028h
2019 0%
47h
0%
51h
1%
94h
2%
236h
86%
9622h
10%
1085h
11135h
2018 0%
37h
1%
59h
2%
177h
3%
317h
78%
7811h
16%
1655h
10055h
2017 0%
31h
1%
74h
1%
120h
0%
0h
75%
7027h
23%
2137h
9389h
2016 0%
21h
1%
121h
1%
122h
0%
0h
73%
7028h
25%
2391h
9683h
2015 0%
23h
1%
106h
1%
90h
0%
0h
74%
7167h
24%
2355h
9741h
2014 1%
51h
1%
107h
1%
90h
0%
0h
71%
6872h
26%
2505h
9624h
2013 1%
65h
4%
237h
2%
110h
0%
0h
65%
4352h
29%
1960h
6723h
2012 1%
48h
7%
346h
0%
18h
1%
74h
51%
2620h
40%
2056h
5161h
2011 1%
43h
4%
192h
0%
0h
3%
115h
41%
1864h
51%
2322h
4537h
2010 1%
115h
2%
287h
0%
0h
1%
130h
11%
1972h
86%
15783h
18287h
2009 6%
110h
12%
244h
0%
0h
10%
187h
11%
212h
62%
1211h
1963h