UAB

Grau en Fisioterąpia

Dades DGU
  • GRAU00000447 Graduat en Fisioterąpia
Centres on s'ofereix la titulació
Crčdits: 240

Resultats acadčmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Čxit
  • No presentats
any rend čxit % np
2021 92% 95% 3%
2020 93% 95% 3%
2019 95% 97% 2%
2018 93% 96% 3%
2017 95% 97% 3%
2016 94% 97% 3%
2015 91% 96% 5%
2014 91% 94% 3%
2013 91% 94% 2%
2012 86% 91% 6%
2011 79% 86% 7%
2010 56% 69% 18%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i čxit no tenen en compte el pes del crčdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrķcula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 13 52 27 5
2020 2 14 56 22 5
2019 3 17 59 18 3
2018 3 14 55 25 4
2017 3 13 55 26 3
2016 3 15 57 22 3
2015 3 15 52 26 4
2014 2 12 52 28 6
2013 2 12 46 32 6
2012 2 7 45 37 9
2011 2 3 36 44 14
2010 1 1 17 50 31
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend čxit %np
102970 Anatomia Humana I 82 4 6 44 21 3 4 91% 96% 5%
102969 Anatomia Humana II 108 3 0 17 46 30 12 61% 69% 11%
102995 Anglčs Tčcnic 73 3 0 50 19 0 1 99% 100% 1%
103007 Aprofundiment en Ergonomia 17 2 1 12 2 0 0 100% 100% 0%
102985 Avaluació Clķnica en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor 63 0 0 12 48 1 2 95% 98% 3%
102968 Avaluació i Tractament Fisioterapčutic en Processos Cardiorespiratoris 72 0 3 38 26 5 0 93% 93% 0%
102984 Avaluació Instrumental en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor 66 0 0 18 45 3 0 95% 95% 0%
102993 Bases Biolņgiques del Cos Humą 91 3 0 25 43 15 5 78% 83% 5%
103008 Biofķsica i Biomecąnica 87 2 2 21 39 14 7 75% 82% 8%
103012 Cadenes Musculars 36 0 3 31 2 0 0 100% 100% 0%
103015 Conceptes Clķnics Patolņgics. Tčcniques de Diagnņstic 70 3 0 47 16 2 2 94% 97% 3%
102977 Desenvolupament Psicomotriu del Nen i Fisiopatologia Pediątrica 17 1 2 10 4 0 0 100% 100% 0%
102994 Farmacologia en Fisioterąpia 23 1 3 15 4 0 0 100% 100% 0%
102974 Fisiologia Cardiorespiratņria 21 0 12 9 0 0 0 100% 100% 0%
102999 Fisiopatologia Neurolņgica Aplicada 22 0 0 16 6 0 0 100% 100% 0%
104098 Fisioterąpia Bąsica de l'Aparell Locomotor 82 1 19 38 12 1 11 85% 99% 13%
102975 Fisioterąpia en Geriatria 74 4 0 66 4 0 0 100% 100% 0%
102982 Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I 70 0 0 31 35 4 0 94% 94% 0%
102981 Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor II 84 4 2 51 22 4 0 95% 95% 0%
102980 Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor III 77 2 0 55 12 6 2 90% 92% 3%
103013 Fisioterąpia en la Patologia del Raquis 31 1 5 22 2 0 1 97% 100% 3%
103988 Fisioterąpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives 38 3 1 34 0 0 0 100% 100% 0%
102988 Fisioterąpia en Neurologia I 70 3 6 47 11 0 3 96% 100% 4%
102987 Fisioterąpia en Neurologia II 69 2 4 61 2 0 0 100% 100% 0%
102976 Fisioterąpia en Pediatria 36 2 2 32 0 0 0 100% 100% 0%
104100 Fisioterąpia, Histņria i Societat 29 2 3 23 1 0 0 100% 100% 0%
104099 Fonaments de la Fisioterąpia 77 1 3 52 12 4 5 88% 94% 6%
102992 Funció del Cos Humą 95 3 0 21 43 17 11 71% 80% 12%
102989 Metodologia Cientķfica i Bioestadķstica 81 3 0 24 44 0 10 88% 100% 12%
103011 Neurodinąmica 35 1 5 27 2 0 0 100% 100% 0%
102991 Ortopčdia Tčcnica Avanēada 24 1 3 15 5 0 0 100% 100% 0%
103014 Patologia Medicoquirśrgica 53 1 1 8 40 3 0 94% 94% 0%
103005 Prącticum I 67 3 31 30 1 0 2 97% 100% 3%
103004 Prącticum II 68 1 38 24 0 5 0 93% 93% 0%
103003 Prącticum III 74 3 35 34 2 0 0 100% 100% 0%
103002 Prącticum IV 71 2 40 28 1 0 0 100% 100% 0%
103001 Prącticum V 70 4 32 30 4 0 0 100% 100% 0%
103000 Prącticum VI 73 4 41 27 0 0 1 99% 100% 1%
102978 Prevenció i Tractament de Fisioterąpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Limfedema 36 2 9 25 0 0 0 100% 100% 0%
102971 Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sņl Pelvią 31 0 0 21 9 1 0 97% 97% 0%
103016 Psicologia Humana 86 4 0 26 49 1 6 92% 99% 7%
103006 Psicomotricitat Normal i Patolņgica 28 1 0 20 5 2 0 93% 93% 0%
102996 Salut Pśblica 59 0 0 14 42 3 0 95% 95% 0%
103009 Tčcniques de Preparació de Coadjuvants en Fisioterąpia per a la Realització d'Exercici Fķsic 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
102979 Tčcniques Terapčutiques en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor 64 0 0 32 29 3 0 95% 95% 0%
103010 Terąpia Manual Osteopątica 36 2 10 23 1 0 0 100% 100% 0%
102973 Tractament Fisioterapčutic del Tņrax 15 0 0 12 3 0 0 100% 100% 0%
102998 Tractament Fisioterapčutic en Neurologia 18 0 0 10 6 1 1 89% 94% 6%
102990 Treball de Fi de Grau 72 0 20 47 3 0 2 97% 100% 3%
102972 Valoració de la Funció Cardiorespiratņria i Diagnņstic de Fisioterąpia 29 1 8 17 3 0 0 100% 100% 0%
102997 Valoració i Diagnņstic Fisioterapčutic en Neurologia 33 0 0 25 8 0 0 100% 100% 0%