UAB

Grau en Fisioterąpia

Dades DGU
  • GRAU00000447 Graduat en Fisioterąpia
Centres on s'ofereix la titulació
Crčdits: 240

Resultats acadčmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Čxit
  • No presentats
any rend čxit % np
2022 95% 96% 1%
2021 92% 95% 3%
2020 93% 95% 3%
2019 95% 97% 2%
2018 93% 96% 3%
2017 95% 97% 3%
2016 94% 97% 3%
2015 91% 96% 5%
2014 91% 94% 3%
2013 91% 94% 2%
2012 86% 91% 6%
2011 79% 86% 7%
2010 56% 69% 18%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i čxit no tenen en compte el pes del crčdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrķcula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 14 54 25 4
2021 3 13 52 27 5
2020 2 14 56 22 5
2019 3 17 59 18 3
2018 3 14 55 25 4
2017 3 13 55 26 3
2016 3 15 57 22 3
2015 3 15 52 26 4
2014 2 12 52 28 6
2013 2 12 46 32 6
2012 2 7 45 37 9
2011 2 3 36 44 14
2010 1 1 17 50 31
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend čxit %np
102970 Anatomia Humana I 80 4 3 41 29 1 2 96% 99% 2%
102969 Anatomia Humana II 107 0 0 18 52 32 2 67% 69% 2%
102995 Anglčs Tčcnic 60 2 0 52 5 0 1 98% 100% 2%
103007 Aprofundiment en Ergonomia 23 0 0 23 0 0 0 100% 100% 0%
102985 Avaluació Clķnica en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor 68 0 5 33 30 0 0 100% 100% 0%
102968 Avaluació i Tractament Fisioterapčutic en Processos Cardiorespiratoris 70 0 0 38 30 2 0 97% 97% 0%
102984 Avaluació Instrumental en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor 69 0 0 50 19 0 0 100% 100% 0%
102993 Bases Biolņgiques del Cos Humą 85 0 0 18 54 13 0 85% 85% 0%
103008 Biofķsica i Biomecąnica 90 3 4 29 49 5 0 94% 94% 0%
103012 Cadenes Musculars 37 2 0 32 3 0 0 100% 100% 0%
103015 Conceptes Clķnics Patolņgics. Tčcniques de Diagnņstic 70 4 2 39 22 2 1 96% 97% 1%
102994 Farmacologia en Fisioterąpia 22 1 3 18 0 0 0 100% 100% 0%
102974 Fisiologia Cardiorespiratņria 9 1 1 7 0 0 0 100% 100% 0%
102999 Fisiopatologia Neurolņgica Aplicada 29 1 1 11 14 1 1 93% 96% 3%
104098 Fisioterąpia Bąsica de l'Aparell Locomotor 79 2 21 41 11 1 3 95% 99% 4%
102975 Fisioterąpia en Geriatria 63 3 1 53 5 1 0 98% 98% 0%
102982 Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor I 69 1 0 44 21 2 1 96% 97% 1%
102981 Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor II 63 0 0 39 20 3 0 95% 95% 0%
102980 Fisioterąpia en la Patologia de l'Aparell Locomotor III 66 1 4 49 8 2 2 94% 97% 3%
103013 Fisioterąpia en la Patologia del Raquis 35 1 9 24 1 0 0 100% 100% 0%
103988 Fisioterąpia en la Prevenció i en el Tractament de les Lesions Esportives 37 0 3 34 0 0 0 100% 100% 0%
102988 Fisioterąpia en Neurologia I 67 3 1 39 23 0 1 99% 100% 1%
102987 Fisioterąpia en Neurologia II 64 0 1 54 8 1 0 98% 98% 0%
102976 Fisioterąpia en Pediatria 36 1 0 31 4 0 0 100% 100% 0%
104100 Fisioterąpia, Histņria i Societat 28 1 9 16 1 0 1 96% 100% 4%
104099 Fonaments de la Fisioterąpia 85 0 14 59 6 3 3 93% 96% 4%
102992 Funció del Cos Humą 95 4 0 22 45 21 2 76% 77% 2%
106339 Literatura Comparada: Estčtiques Modernes i Postmodernes 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100263 Literatura, Gčneres i Sexualitats 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
102989 Metodologia Cientķfica i Bioestadķstica 81 0 0 43 31 6 1 91% 92% 1%
103011 Neurodinąmica 37 1 1 19 16 0 0 100% 100% 0%
102991 Ortopčdia Tčcnica Avanēada 15 1 0 13 0 0 1 93% 100% 7%
103014 Patologia Medicoquirśrgica 72 3 5 18 43 2 1 96% 97% 1%
100262 Pensament Literari 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
103005 Prącticum I 68 3 39 25 0 1 0 99% 99% 0%
103004 Prącticum II 68 1 41 25 0 1 0 99% 99% 0%
103003 Prącticum III 61 2 26 28 2 3 0 95% 95% 0%
103002 Prącticum IV 59 2 32 25 0 0 0 100% 100% 0%
103001 Prącticum V 69 2 37 27 3 0 0 100% 100% 0%
103000 Prącticum VI 69 3 37 27 2 0 0 100% 100% 0%
102978 Prevenció i Tractament de Fisioterąpia en Processos Vasculars. Prevenció i Tractament del Limfedema 30 1 18 11 0 0 0 100% 100% 0%
102971 Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sņl Pelvią 22 1 2 14 4 1 0 95% 95% 0%
103016 Psicologia Humana 76 0 0 25 43 7 1 89% 91% 1%
103006 Psicomotricitat Normal i Patolņgica 37 0 2 31 3 1 0 97% 97% 0%
102996 Salut Pśblica 70 3 8 50 6 1 2 96% 99% 3%
102979 Tčcniques Terapčutiques en Fisioterąpia de l'Aparell Locomotor 67 0 4 45 16 0 2 97% 100% 3%
100243 Teoria i Anąlisi de la Poesia 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
103010 Terąpia Manual Osteopątica 35 0 0 28 5 0 2 94% 100% 6%
102973 Tractament Fisioterapčutic del Tņrax 13 0 0 1 11 0 1 92% 100% 8%
102998 Tractament Fisioterapčutic en Neurologia 30 0 2 13 14 0 1 97% 100% 3%
102990 Treball de Fi de Grau 72 4 25 39 2 0 2 97% 100% 3%
102972 Valoració de la Funció Cardiorespiratņria i Diagnņstic de Fisioterąpia 15 1 3 11 0 0 0 100% 100% 0%
102997 Valoració i Diagnņstic Fisioterapčutic en Neurologia 24 0 0 14 9 1 0 96% 96% 0%