Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 3%
123h
1%
36h
5%
201h
3%
104h
82%
3215h
6%
243h
3922h
2021 0%
26h
3%
200h
2%
150h
1%
62h
60%
4243h
34%
2415h
7096h
2020 2%
123h
3%
195h
2%
127h
0%
0h
69%
4365h
23%
1472h
6281h
2019 1%
103h
2%
155h
2%
140h
0%
6h
78%
5432h
17%
1165h
7001h
2018 1%
66h
2%
129h
3%
143h
1%
28h
73%
3877h
20%
1054h
5297h
2017 2%
93h
3%
177h
3%
143h
0%
0h
68%
3742h
24%
1328h
5482h
2016 2%
94h
3%
196h
2%
141h
0%
0h
71%
4078h
22%
1253h
5761h
2015 3%
146h
2%
111h
1%
68h
1%
59h
73%
3938h
20%
1089h
5410h
2014 2%
79h
4%
199h
1%
28h
1%
58h
87%
4459h
6%
291h
5114h
2013 2%
146h
6%
412h
0%
27h
1%
101h
86%
5938h
4%
252h
6874h
2012 3%
163h
6%
367h
1%
40h
2%
125h
85%
5488h
4%
290h
6473h
2011 2%
110h
4%
239h
0%
10h
3%
219h
83%
5310h
8%
545h
6433h
2010 8%
98h
12%
147h
1%
11h
14%
171h
37%
436h
28%
331h
1194h