UAB

Grau en Logopèdia

Dades DGU
  • GRAU00000272 Graduat en Logopèdia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 86% 89% 4%
2021 88% 91% 3%
2020 89% 92% 3%
2019 92% 95% 3%
2018 91% 94% 3%
2017 91% 94% 3%
2016 92% 95% 2%
2015 91% 94% 3%
2014 92% 95% 3%
2013 93% 95% 2%
2012 88% 92% 4%
2011 88% 90% 3%
2010 88% 92% 5%
2009 85% 92% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 6 43 38 11
2021 2 8 48 32 9
2020 3 10 48 32 8
2019 2 9 53 30 5
2018 2 8 52 31 6
2017 2 10 47 34 6
2016 3 10 46 36 5
2015 2 10 47 34 6
2014 3 11 51 30 5
2013 3 10 49 32 5
2012 2 7 50 33 8
2011 2 8 42 38 10
2010 3 9 47 34 8
2009 2 7 43 40 8
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101730 Adquisició i Processament del Llenguatge 103 1 0 9 55 28 10 63% 70% 10%
101718 Alteracions de la Veu: Valoració i Intervenció 59 1 0 24 32 0 2 97% 100% 3%
104144 Alteracions de L’audició: Valoració i Intervenció 60 0 0 44 14 0 2 97% 100% 3%
101722 Alteracions del Llenguatge Associades a Altres Patologies 59 0 0 21 33 5 0 92% 92% 0%
101690 Anàlisi Lingüística del Discurs 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
101689 Anàlisi Lingüística del Text 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
101700 Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós 106 0 0 1 35 63 7 34% 36% 7%
101701 Anatomia i Fisiologia Dels Òrgans de la Veu i la Parla 102 0 0 4 56 30 12 59% 67% 12%
101734 Avaluació Psicològica en els Trastorns del Llenguatge 32 0 0 18 14 0 0 100% 100% 0%
101703 Canvis Biològics Durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 72 0 0 29 41 2 0 97% 97% 0%
101688 Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva 40 2 0 24 14 0 0 100% 100% 0%
104147 Deglució i Trastorns Relacionats: Valoració i Intervenció 53 3 4 45 0 0 1 98% 100% 2%
104142 Dislàlies i Disfèmies: Valoració i Intervenció 73 0 0 18 49 3 1 94% 96% 1%
101685 Disseny i Adaptació Curriculars 22 0 0 17 5 0 0 100% 100% 0%
101726 Educació de la Veu i la Seva Salut 29 2 6 19 2 0 0 100% 100% 0%
101708 Física Acústica i Audiologia 98 0 2 16 44 29 7 63% 68% 7%
101702 Fonaments Educatius de la Logopèdia 102 0 0 10 62 18 12 71% 80% 12%
101714 Funcions Cognitives Superiors: Pensament 26 1 8 12 4 1 0 96% 96% 0%
104148 Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d’interacció i comunicació alternativa 60 2 8 46 2 1 1 97% 98% 2%
101706 Intervenció en Alteracions del Llenguatge Oral i Escrit 72 0 0 21 48 3 0 96% 96% 0%
101729 Introducció a la Metodologia Científica i als Processos Psicològics Bàsics 86 0 0 3 65 13 5 79% 84% 6%
101686 L'Educació Primerenca de la Criatura Afectada per Trastorns del Llenguatge i l'Audició 28 0 1 13 13 0 1 96% 100% 4%
101725 Lingüística 83 0 0 11 63 6 3 89% 92% 4%
101731 Lingüística Aplicada a les Patologies del Llenguatge 94 0 0 1 42 37 14 46% 54% 15%
104140 Llenguatge en Entorns Multilingües i Multiculturals 59 1 2 32 21 3 0 95% 95% 0%
101733 Llenguatge i Psicopatologia 38 0 3 24 11 0 0 100% 100% 0%
101711 Malalties Neurodegeneratives i Demències 64 3 0 40 13 6 2 88% 90% 3%
101691 Mètodes d'Investigació en Logopèdia 66 2 4 31 29 0 0 100% 100% 0%
101693 Neonatologia i Atenció Neuropediàtrica Precoç 30 1 12 17 0 0 0 100% 100% 0%
101710 Neurologia del Llenguatge 68 0 0 49 16 0 3 96% 100% 4%
104143 Patologia de L’audició, la Parla, la Veu i la Deglució 64 3 3 32 23 2 1 95% 97% 2%
104145 Pràcticum I: Introducció a la Pràctica Logopèdica 65 1 0 56 8 0 0 100% 100% 0%
101697 Pràcticum II 58 0 20 32 4 0 2 97% 100% 3%
104191 Pràcticum III 58 3 9 39 6 1 0 98% 98% 0%
101695 Pràcticum IV 59 2 19 31 6 1 0 98% 98% 0%
101692 Prevenció Neurofoniàtrica en Geriatria 34 2 16 16 0 0 0 100% 100% 0%
101713 Psicologia de la Memòria i les Seves Aplicacions en el Llenguatge 18 1 0 14 3 0 0 100% 100% 0%
101728 Psicologia Evolutiva I: Infància 81 4 9 52 12 0 4 95% 100% 5%
101727 Psicologia Evolutiva II: de l'Adolescència a la Vellesa 67 0 0 50 16 0 1 99% 100% 1%
101723 Tractament Medicoquirúrgic de les Disfonies 23 1 14 7 1 0 0 100% 100% 0%
104146 Trastorns i Avaluació de L’adquisició del Llenguatge Oral i Escrit 56 0 0 39 17 0 0 100% 100% 0%
101699 Treball de Final de Grau 68 3 8 46 10 0 1 99% 100% 1%