UAB

Grau en Logopèdia

Dades DGU
  • GRAU00000272 Graduat en Logopèdia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 88% 91% 3%
2020 89% 92% 3%
2019 92% 95% 3%
2018 91% 94% 3%
2017 91% 94% 3%
2016 92% 95% 2%
2015 91% 94% 3%
2014 92% 95% 3%
2013 93% 95% 2%
2012 88% 92% 4%
2011 88% 90% 3%
2010 88% 92% 5%
2009 85% 92% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2% 8% 48% 32% 9%
2020 3% 10% 48% 32% 8%
2019 2% 9% 53% 30% 5%
2018 2% 8% 52% 31% 6%
2017 2% 10% 47% 34% 6%
2016 3% 10% 46% 36% 5%
2015 2% 10% 47% 34% 6%
2014 3% 11% 51% 30% 5%
2013 3% 10% 49% 32% 5%
2012 2% 7% 50% 33% 8%
2011 2% 8% 42% 38% 10%
2010 3% 9% 47% 34% 8%
2009 2% 7% 43% 40% 8%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101730 Adquisició i Processament del Llenguatge 87 0 0 7 45 25 8 61% 68% 9%
103705 Advanced Voice Analysis and Characterization 10 1 3 3 1 0 2 80% 100% 20%
101718 Alteracions de la Veu: Valoració i Intervenció 61 0 6 44 10 0 1 98% 100% 2%
104144 Alteracions de L’audició: Valoració i Intervenció 60 1 5 38 13 1 2 95% 98% 3%
101722 Alteracions del Llenguatge Associades a Altres Patologies 59 0 0 27 30 2 0 97% 97% 0%
101700 Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós 95 0 0 11 46 30 8 60% 66% 8%
101701 Anatomia i Fisiologia Dels Òrgans de la Veu i la Parla 98 4 0 31 31 30 2 67% 69% 2%
101734 Avaluació Psicològica en els Trastorns del Llenguatge 39 0 2 32 5 0 0 100% 100% 0%
101703 Canvis Biològics Durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 56 1 0 29 23 3 0 95% 95% 0%
101688 Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva 41 3 5 30 3 0 0 100% 100% 0%
104147 Deglució i Trastorns Relacionats: Valoració i Intervenció 63 3 12 46 1 0 1 98% 100% 2%
104142 Dislàlies i Disfèmies: Valoració i Intervenció 68 0 2 16 34 15 1 76% 78% 1%
101685 Disseny i Adaptació Curriculars 31 0 0 18 13 0 0 100% 100% 0%
101726 Educació de la Veu i la Seva Salut 38 2 7 26 2 0 1 97% 100% 3%
101708 Física Acústica i Audiologia 82 1 4 25 25 19 8 67% 74% 10%
101702 Fonaments Educatius de la Logopèdia 84 0 1 23 31 20 9 65% 73% 11%
101714 Funcions Cognitives Superiors: Pensament 35 1 2 26 6 0 0 100% 100% 0%
101687 Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104148 Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d’interacció i comunicació alternativa 61 1 19 39 1 0 1 98% 100% 2%
101706 Intervenció en Alteracions del Llenguatge Oral i Escrit 69 0 0 9 42 15 0 77% 77% 0%
101729 Introducció a la Metodologia Científica i als Processos Psicològics Bàsics 82 4 3 16 45 10 4 83% 87% 5%
101686 L'Educació Primerenca de la Criatura Afectada per Trastorns del Llenguatge i l'Audició 44 0 1 16 26 1 0 98% 98% 0%
101725 Lingüística 77 0 0 13 55 6 3 88% 92% 4%
101731 Lingüística Aplicada a les Patologies del Llenguatge 79 1 0 4 51 15 8 71% 79% 10%
104140 Llenguatge en Entorns Multilingües i Multiculturals 80 2 2 40 31 5 0 94% 94% 0%
101733 Llenguatge i Psicopatologia 40 0 2 29 8 1 0 98% 98% 0%
101711 Malalties Neurodegeneratives i Demències 77 0 0 32 34 9 1 87% 88% 1%
101691 Mètodes d'Investigació en Logopèdia 54 2 6 31 14 1 0 98% 98% 0%
101693 Neonatologia i Atenció Neuropediàtrica Precoç 36 2 2 30 2 0 0 100% 100% 0%
101710 Neurologia del Llenguatge 54 2 2 40 8 2 0 96% 96% 0%
104143 Patologia de L’audició, la Parla, la Veu i la Deglució 54 2 3 25 21 0 3 94% 100% 6%
104145 Pràcticum I: Introducció a la Pràctica Logopèdica 56 0 0 39 17 0 0 100% 100% 0%
101697 Pràcticum II 67 2 25 28 9 0 3 96% 100% 4%
104191 Pràcticum III 70 3 13 47 5 2 0 97% 97% 0%
101695 Pràcticum IV 75 3 26 37 5 2 2 95% 97% 3%
101692 Prevenció Neurofoniàtrica en Geriatria 34 2 12 19 0 1 0 97% 97% 0%
101713 Psicologia de la Memòria i les Seves Aplicacions en el Llenguatge 31 1 2 22 6 0 0 100% 100% 0%
101728 Psicologia Evolutiva I: Infància 76 3 7 50 12 1 3 95% 99% 4%
101727 Psicologia Evolutiva II: de l'Adolescència a la Vellesa 58 0 0 42 15 0 1 98% 100% 2%
104141 Recursos Metodològics per a L’elaboració del Treball de Final de Grau 15 1 0 8 6 0 0 100% 100% 0%
101723 Tractament Medicoquirúrgic de les Disfonies 37 2 3 31 0 0 1 97% 100% 3%
104146 Trastorns i Avaluació de L’adquisició del Llenguatge Oral i Escrit 58 2 1 37 18 0 0 100% 100% 0%
101699 Treball de Final de Grau 79 3 3 43 22 4 4 90% 95% 5%