UAB

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Dades DGU
  • GRAU00000446 Graduat en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

A aquesta titulació no apareixen dades de preinscripció ja que l'acces es fa des de un tronc comu:

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 95% 0%
2020 84% 94% 11%
2019 85% 93% 8%
2018 79% 85% 7%
2017 79% 85% 7%
2016 69% 77% 10%
2015 57% 70% 19%
2014 62% 71% 14%
2013 59% 69% 15%
2012 61% 72% 15%
2011 42% 55% 23%
2010 40% 56% 28%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0% 36% 32% 23% 5%
2020 1% 11% 50% 29% 6%
2019 1% 13% 32% 44% 7%
2018 1% 13% 28% 43% 15%
2017 3% 10% 28% 42% 15%
2016 2% 7% 26% 41% 23%
2015 1% 5% 21% 44% 30%
2014 1% 6% 21% 44% 29%
2013 2% 5% 24% 39% 31%
2012 1% 2% 24% 44% 28%
2011 1% 2% 15% 38% 45%
2010 0% 2% 17% 36% 44%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102731 Circuits Electrònics de Potència 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102725 Compatibilitat Electromagnètica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102737 Control de Sistemes 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102727 Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102720 Disseny Microelectrònic 2 0 0 0 1 1 0 50% 50% 0%
103519 Electrònica de Transmissors i Receptors 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102714 Fonaments de Comunicacions 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
102716 Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102736 Instrumentació I 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
106539 Pràctiques Externes 5 0 3 2 0 0 0 100% 100% 0%
102724 Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
106540 Treball de Final de Grau 5 0 3 2 0 0 0 100% 100% 0%