Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 744 83 80
2022 733 62 80
2021 663 74 80
2020 550 72 80
2019 582 100 80
2018 509 54 80
2017 452 62 80
2016 449 62 80
2015 391 57 80
2014 436 51 80
2013 419 64 80
2012 397 51 80
2011 439 63 80
2010 264 32 80

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 85%
68
1%
1
14%
11
0%
0
0%
0
0%
0
80
2022 95%
77
4%
3
1%
1
0%
0
0%
0
0%
0
81
2021 87%
69
9%
7
3%
2
0%
0
0%
0
1%
1
79
2020 86%
68
8%
6
4%
3
0%
0
1%
1
1%
1
79
2019 73%
61
14%
12
11%
9
0%
0
0%
0
1%
1
83
2018 83%
67
14%
11
2%
2
0%
0
0%
0
1%
1
81
2017 80%
63
5%
4
14%
11
1%
1
0%
0
0%
0
79
2016 68%
53
10%
8
18%
14
0%
0
3%
2
1%
1
78
2015 68%
57
25%
21
5%
4
0%
0
0%
0
2%
2
84
2014 78%
60
16%
12
6%
5
0%
0
0%
0
0%
0
77
2013 77%
65
12%
10
10%
8
1%
1
0%
0
0%
0
84
2012 73%
68
16%
15
8%
7
1%
1
1%
1
1%
1
93
2011 69%
59
10%
9
19%
16
0%
0
2%
2
0%
0
86
2010 72%
65
6%
5
22%
20
0%
0
0%
0
0%
0
90