Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2013 35 94% 100% 6%
2012 48 85% 93% 8%
2011 46 63% 64% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2502441 1
  0%
  0%
  100%
2017 2502441 2
  50%
  100%
  50%
2016 2502441 9
  56%
  71%
  22%
2015 2502441 25
  56%
  58%
  4%
2500897 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500895 1
  100%
  100%
  0%
2502441 100
  37%
  47%
  22%
2500897 30
  80%
  86%
  7%
2013 2500898 35
  94%
  100%
  6%
2500895 31
  94%
  100%
  6%
2502441 381
  46%
  58%
  20%
2500897 97
  56%
  59%
  5%
2012 2500898 48
  85%
  93%
  8%
2500895 67
  90%
  95%
  6%
2502441 477
  53%
  65%
  19%
2500897 116
  59%
  63%
  7%
2011 2500898 46
  63%
  64%
  2%
2500895 44
  45%
  54%
  16%
2502441 449
  32%
  39%
  18%
2500897 104
  52%
  69%
  25%
2010 2502441 361
  37%
  53%
  30%
2500897 97
  59%
  66%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2502441 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2502441 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2502441 9 0% 0% 0% 56% 22% 22%
2015 2502441 25 0% 0% 4% 52% 40% 4%
2500897 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500895 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502441 100 0% 0% 0% 37% 41% 22%
2500897 30 0% 0% 3% 77% 13% 7%
2013 2500898 35 6% 0% 34% 54% 0% 6%
2500895 31 3% 3% 29% 58% 0% 6%
2502441 381 0% 0% 4% 42% 34% 20%
2500897 97 0% 0% 4% 52% 39% 5%
2012 2500898 48 4% 0% 25% 56% 6% 8%
2500895 67 1% 0% 25% 63% 4% 6%
2502441 477 0% 0% 5% 47% 28% 19%
2500897 116 1% 0% 5% 53% 34% 7%
2011 2500898 46 0% 0% 11% 52% 35% 2%
2500895 44 0% 0% 11% 34% 39% 16%
2502441 449 0% 0% 5% 26% 50% 18%
2500897 104 1% 1% 9% 41% 23% 25%
2010 2502441 361 1% 0% 3% 33% 33% 30%
2500897 97 0% 1% 10% 47% 30% 11%