UAB

Grau en Geografia i Ordenació del Territori ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000226 Graduat en Geografia i Ordenació del Territori
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 69% 97% 29%
2020 79% 98% 20%
2019 88% 97% 9%
2018 82% 93% 12%
2017 76% 91% 16%
2016 74% 89% 18%
2015 77% 91% 15%
2014 74% 89% 16%
2013 75% 89% 16%
2012 72% 88% 19%
2011 61% 86% 28%
2010 64% 86% 26%
2009 62% 86% 29%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 10 17 44 27 3
2020 7 23 40 29 2
2019 4 13 45 35 3
2018 3 8 43 38 7
2017 3 6 38 44 9
2016 3 5 37 45 11
2015 3 6 36 46 9
2014 2 7 35 45 11
2013 3 6 35 45 11
2012 3 4 36 45 12
2011 2 5 33 45 14
2010 2 5 37 42 14
2009 2 4 34 47 14
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101623 Anàlisi Espacial i Models 7 1 0 1 3 1 1 71% 83% 14%
101617 Biogeografia 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101616 Clima i Aigües 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101582 Demografia 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101601 Desenvolupament Local i Territori 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104264 Desenvolupament Local i Territorial 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101622 Diagnosi i Planificació Ambiental 4 1 0 1 0 0 2 50% 100% 50%
100081 Geografia de la Ciutat Contemporània 7 0 1 1 3 0 2 71% 100% 29%
101627 Geografia de la Muntanya 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
104260 Geografia de les Desigualtats 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101587 Geografia del Canvi Global 10 1 1 3 3 0 2 80% 100% 20%
101626 Geografia del Litoral 5 0 0 2 2 0 1 80% 100% 20%
101607 Geografia del Turisme 8 0 1 4 0 0 3 62% 100% 38%
101588 Geografia Dels Recursos Hídrics 8 1 1 3 3 0 0 100% 100% 0%
101608 Geografia d'Europa 4 1 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
101581 Geografia Econòmica 3 0 0 0 0 0 3 0% 0% 100%
101606 Geografia Humana Aplicada 7 1 1 2 0 0 3 57% 100% 43%
101580 Geografia Rural 3 0 0 2 0 0 1 67% 100% 33%
101578 Geografia Urbana 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101615 Geomorfologia 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100041 Idioma Modern I (Gallec) 2 0 0 0 0 0 2 0% 0% 100%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
101614 Metodologia de la Recerca en Ciències Socials 10 1 2 2 4 0 1 90% 100% 10%
101604 Migracions i Societat 9 0 0 2 2 1 4 44% 80% 44%
101621 Ordenació del Territori 6 0 1 1 0 0 4 33% 100% 67%
101613 Pensament Geogràfic 7 1 5 0 0 0 1 86% 100% 14%
101594 Planificació del Medi Físic 2 1 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101593 Pràctiques Externes 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100735 Sistemes d'Informació Geogràfica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101598 Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats 7 0 1 0 2 0 4 43% 100% 57%
101611 Teledetecció i Fotointerpretació 4 0 0 1 0 1 2 25% 50% 50%
101620 Treball de Fi de Grau 16 1 2 8 1 0 4 75% 100% 25%