UAB

Grau en Comptabilitat i Finances

Dades DGU
  • GRAU00000463 Graduat en Comptabilitat i Finances
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 76% 80% 5%
2021 77% 80% 4%
2020 78% 83% 5%
2019 79% 84% 6%
2018 72% 78% 7%
2017 71% 77% 8%
2016 73% 79% 7%
2015 74% 79% 6%
2014 74% 80% 8%
2013 79% 83% 5%
2012 72% 77% 7%
2011 65% 71% 8%
2010 60% 69% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 3 24 50 20
2021 2 4 25 49 20
2020 2 4 25 52 17
2019 2 4 27 50 16
2018 2 3 22 49 22
2017 2 3 23 49 23
2016 2 3 23 51 21
2015 2 4 23 50 21
2014 2 4 25 49 20
2013 2 5 27 49 17
2012 2 3 24 48 23
2011 1 3 18 49 29
2010 1 2 15 50 31
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102117 Actualització Comptable i Financera 28 0 0 5 15 8 0 71% 71% 0%
102126 Anàlisi d'Estats Financers 133 0 2 12 82 37 0 72% 72% 0%
102134 Assessoria i Planificació Financera 50 2 16 22 10 0 0 100% 100% 0%
105767 Comptabilitat de Costos 162 0 2 24 86 44 3 70% 72% 2%
102103 Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables 50 2 1 18 23 3 3 88% 94% 6%
102128 Comptabilitat Financera I 195 3 0 31 61 80 19 49% 54% 10%
102127 Comptabilitat Financera II 123 0 1 20 56 42 4 63% 65% 3%
102102 Comptabilitat i Fiscalitat 36 1 8 7 15 4 1 86% 89% 3%
102101 Comptabilitat Pública 35 0 0 4 31 0 0 100% 100% 0%
102100 Consolidació d'Estats Financers 40 2 0 13 23 0 2 95% 100% 5%
105769 Control de Gestió 155 1 4 33 80 31 0 79% 79% 0%
102129 Direcció de Recursos Humans 97 1 5 38 44 5 4 91% 95% 4%
102094 Direcció d'Operacions 137 0 1 33 79 21 2 83% 84% 1%
102136 Direcció Estratègica 114 2 6 43 61 2 0 98% 98% 0%
102107 Dret Bancari i Assegurador 25 0 0 12 11 2 0 92% 92% 0%
102116 Dret Laboral 24 0 0 6 17 0 0 100% 100% 0%
102140 Dret Mercantil 106 0 7 76 13 3 7 91% 97% 7%
102105 Econometria 134 3 0 21 84 23 2 81% 82% 1%
102122 Economia de l'Empresa 164 3 0 28 81 39 13 68% 74% 8%
105783 Economia Espanyola 119 2 1 21 69 23 1 79% 80% 1%
102143 Economia Internacional 184 5 2 22 78 40 37 58% 73% 20%
102115 Estadística I 190 6 0 25 88 37 34 63% 76% 18%
102114 Estadística II 126 4 0 17 68 34 3 71% 72% 2%
105768 Finances Corporatives 137 3 8 52 55 13 6 86% 90% 4%
102112 Finances I 106 3 0 53 40 2 8 91% 98% 8%
102111 Finances II 127 5 25 58 33 6 0 95% 95% 0%
105772 Fonaments d'Auditoria 49 0 4 20 24 0 1 98% 100% 2%
102092 Gestió Asseguradora 38 0 0 2 30 5 0 86% 86% 0%
102091 Gestió Bancària 42 0 1 9 28 3 1 90% 93% 2%
102095 Història de l'Empresa 37 1 0 6 20 8 1 75% 77% 3%
105784 Història Econòmica 177 1 1 19 85 39 32 60% 73% 18%
102121 Introducció a la Comptabilitat 163 0 5 37 79 36 6 74% 77% 4%
102120 Introducció a l'Economia 214 1 0 7 96 102 5 49% 50% 2%
102125 Introducció Al Dret 163 0 11 87 42 10 13 86% 93% 8%
102118 Macroeconomia 150 1 0 13 74 48 10 60% 65% 7%
102138 Màrqueting 100 0 0 23 69 5 3 92% 95% 3%
102137 Màrqueting de Serveis i Intangibles 42 0 0 8 32 0 0 100% 100% 0%
102097 Matemàtiques I 183 8 3 26 99 39 8 74% 78% 4%
102096 Matemàtiques II 179 8 5 34 60 45 27 60% 70% 15%
105771 Mètodes de Valoració d'Empreses 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102124 Mètodes de Valoració Financera I 202 2 0 14 100 77 2 59% 60% 1%
102123 Mètodes de Valoració Financera II 28 0 0 5 18 4 0 85% 85% 0%
102119 Microeconomia 102 4 1 22 67 3 5 92% 97% 5%
102132 Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació 28 0 0 3 19 6 0 79% 79% 0%
102098 Pràctiques Externes 40 2 28 10 0 0 0 100% 100% 0%
102099 Sistema Financer 49 2 2 15 27 3 0 94% 94% 0%
102113 Sistemes d'Informació 61 0 1 45 15 0 0 100% 100% 0%
102139 Treball de Final de Grau 93 1 1 43 42 1 5 94% 99% 5%
102131 Tributació I 119 0 0 13 73 29 3 73% 75% 3%
102130 Tributació II 55 2 0 21 28 1 2 94% 98% 4%