Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 86.441% 92.727% 6.78%
2021 54 87.037% 97.917% 11.111%
2020 56 92.857% 96.296% 3.571%
2019 48 97.917% 100% 2.083%
2018 58 94.828% 98.214% 3.448%
2017 70 82.857% 96.667% 14.286%
2016 65 63.077% 71.93% 12.308%
2015 64 79.688% 82.258% 3.125%
2014 63 69.841% 73.333% 4.762%
2013 62 88.71% 91.667% 3.226%
2012 71 81.69% 90.625% 9.859%
2011 67 71.642% 87.273% 17.91%
2010 65 67.692% 77.193% 12.308%
2009 46 84.783% 95.122% 10.87%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501233 59
  86%
  93%
  7%
2021 2501233 54
  87%
  98%
  11%
2020 2501233 56
  93%
  96%
  4%
2019 2501233 48
  98%
  100%
  2%
2018 2501233 58
  95%
  98%
  3%
2017 2501233 70
  83%
  97%
  14%
2016 2501233 65
  63%
  72%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501233 64
  80%
  82%
  3%
2014 2501233 63
  70%
  73%
  5%
2013 2501233 62
  89%
  92%
  3%
2012 2501233 71
  82%
  91%
  10%
2011 2501233 67
  72%
  87%
  18%
2010 2501233 65
  68%
  77%
  12%
2009 2501233 46
  85%
  95%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501233 59 0% 0% 31% 56% 7% 7%
2021 2501233 54 2% 0% 46% 39% 2% 11%
2020 2501233 56 4% 2% 48% 39% 4% 4%
2019 2501233 48 4% 2% 67% 23% 0% 2%
2018 2501233 58 2% 10% 60% 21% 2% 3%
2017 2501233 70 4% 1% 59% 19% 3% 14%
2016 2501233 65 0% 0% 31% 32% 25% 12%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2501233 64 0% 2% 34% 44% 17% 3%
2014 2501233 63 0% 0% 13% 57% 25% 5%
2013 2501233 62 0% 0% 24% 65% 8% 3%
2012 2501233 71 0% 0% 20% 62% 8% 10%
2011 2501233 67 0% 0% 28% 43% 10% 18%
2010 2501233 65 0% 0% 34% 34% 20% 12%
2009 2501233 46 4% 0% 54% 26% 4% 11%