Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 13 77% 77% 0%
2020 15 87% 93% 7%
2019 10 90% 100% 10%
2018 5 80% 100% 20%
2017 10 30% 43% 30%
2016 13 38% 62% 38%
2015 18 89% 94% 6%
2014 6 67% 80% 17%
2013 6 67% 80% 17%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2501572 13
  77%
  77%
  0%
2501573 28
  86%
  96%
  11%
1353 195
  54%
  64%
  15%
2020 7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501572 15
  87%
  93%
  7%
2501573 22
  91%
  100%
  9%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 10
  90%
  100%
  10%
2501573 2
  100%
  100%
  0%
1353 255
  76%
  87%
  12%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2018 2501572 5
  80%
  100%
  20%
2501573 22
  77%
  89%
  14%
1353 150
  40%
  40%
  0%
2017 2501572 10
  30%
  43%
  30%
2501573 12
  58%
  78%
  25%
1353 225
  47%
  54%
  13%
2016 2501572 13
  38%
  62%
  38%
2501573 19
  74%
  78%
  5%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 225
  73%
  85%
  13%
2015 2501572 18
  89%
  94%
  6%
2501573 50
  82%
  82%
  0%
2014 2501572 6
  67%
  80%
  17%
2501573 18
  94%
  94%
  0%
2013 2501572 6
  67%
  80%
  17%
2501573 23
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2501572 13 0% 8% 0% 69% 23% 0%
2501573 28 4% 11% 21% 46% 4% 11%
1353 195 0% 0% 31% 23% 31% 15%
2020 7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501572 15 0% 7% 7% 67% 7% 7%
2501573 22 5% 9% 36% 41% 0% 9%
1353 45 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 2501572 10 0% 10% 60% 20% 0% 10%
2501573 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 255 6% 18% 12% 41% 12% 12%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2501572 5 0% 0% 0% 60% 0% 20%
2501573 22 9% 0% 23% 45% 9% 14%
1353 150 10% 0% 20% 10% 60% 0%
2017 2501572 10 0% 0% 0% 30% 40% 30%
2501573 12 8% 0% 33% 17% 17% 25%
1353 225 0% 0% 27% 20% 40% 13%
2016 2501572 13 0% 0% 8% 31% 23% 38%
2501573 19 0% 0% 16% 58% 21% 5%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 225 7% 27% 20% 20% 13% 13%
2015 2501572 18 6% 22% 28% 33% 6% 6%
2501573 50 4% 10% 40% 28% 18% 0%
2014 2501572 6 0% 17% 33% 17% 17% 17%
2501573 18 6% 17% 28% 44% 6% 0%
2013 2501572 6 0% 17% 33% 17% 17% 17%
2501573 23 0% 9% 30% 61% 0% 0%