Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94,444% 100% 5,556%
2021 17 64,706% 78,571% 17,647%
2020 17 70,588% 80% 11,765%
2019 10 80% 100% 20%
2018 12 75% 100% 25%
2017 16 56,25% 90% 37,5%
2016 14 64,286% 100% 35,714%
2015 18 88,889% 94,118% 5,556%
2014 34 88,235% 96,774% 8,824%
2013 11 90,909% 100% 9,091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501573 18
  94%
  100%
  6%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2501573 17
  65%
  79%
  18%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2501573 17
  71%
  80%
  12%
2019 2501573 10
  80%
  100%
  20%
1355 42
  33%
  100%
  67%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501573 12
  75%
  100%
  25%
1355 42
  67%
  67%
  0%
2017 2501573 16
  56%
  90%
  38%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501573 14
  64%
  100%
  36%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2501573 18
  89%
  94%
  6%
2014 2501573 34
  88%
  97%
  9%
2013 2501573 11
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501573 18 0% 0% 11% 83% 0% 6%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2021 2501573 17 0% 0% 29% 35% 18% 18%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501573 17 0% 0% 41% 29% 18% 12%
2019 2501573 10 10% 10% 50% 10% 0% 20%
1355 42 0% 0% 33% 0% 0% 67%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501573 12 8% 8% 0% 58% 0% 25%
1355 42 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2017 2501573 16 6% 0% 19% 31% 6% 38%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501573 14 7% 0% 21% 36% 0% 36%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2015 2501573 18 6% 11% 11% 61% 6% 6%
2014 2501573 34 3% 3% 24% 59% 3% 9%
2013 2501573 11 0% 18% 45% 27% 0% 9%