Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 14 71.429% 90.909% 21.429%
2020 15 66.667% 100% 33.333%
2019 7 85.714% 100% 14.286%
2018 21 76.19% 84.211% 9.524%
2017 20 90% 94.737% 5%
2016 21 100% 100% 0%
2015 27 100% 100% 0%
2014 23 91.304% 95.455% 4.348%
2013 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501573 13
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2501573 14
  71%
  91%
  21%
1353 288
  100%
  100%
  0%
2020 2501573 15
  67%
  100%
  33%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2019 2501573 7
  86%
  100%
  14%
1353 320
  95%
  100%
  5%
2018 2501573 21
  76%
  84%
  10%
1353 320
  90%
  90%
  0%
2017 2501573 20
  90%
  95%
  5%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 496
  94%
  94%
  0%
2016 2501573 21
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 288
  94%
  94%
  0%
2015 2501573 27
  100%
  100%
  0%
2014 2501573 23
  91%
  95%
  4%
2013 2501573 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501573 13 8% 23% 38% 23% 0% 0%
1353 80 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2021 2501573 14 7% 14% 50% 0% 7% 21%
1353 288 6% 6% 61% 28% 0% 0%
2020 2501573 15 0% 0% 40% 27% 0% 33%
1353 80 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2019 2501573 7 0% 29% 0% 57% 0% 14%
1353 320 0% 10% 50% 35% 0% 5%
2018 2501573 21 5% 14% 24% 33% 14% 10%
1353 320 5% 5% 35% 45% 10% 0%
2017 2501573 20 5% 5% 50% 30% 5% 5%
1355 56 0% 0% 25% 75% 0% 0%
1353 496 0% 0% 48% 45% 6% 0%
2016 2501573 21 5% 33% 33% 29% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 288 17% 11% 28% 39% 6% 0%
2015 2501573 27 7% 0% 89% 4% 0% 0%
2014 2501573 23 4% 13% 70% 4% 4% 4%
2013 2501573 10 10% 10% 60% 20% 0% 0%