Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 14 0 20
2014 30 4 20
2013 23 4 20
2012 24 2 30
2011 35 5 30
2010 16 2 30

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2017 100%
1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
1
2016 100%
1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
1
2014 100%
6
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
6
2013 75%
3
0%
0
0%
0
25%
1
0%
0
0%
0
4
2012 100%
2
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
2
2011 100%
6
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
6
2010 100%
3
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
3
2009 50%
1
0%
0
50%
1
0%
0
0%
0
0%
0
2