Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 70 15 30
2022 91 16 30
2021 85 22 30
2020 76 12 30
2019 51 15 30
2018 55 13 30
2017 43 10 30
2016 46 7 30
2015 48 16 30
2014 49 15 30
2013 53 9 30
2012 79 14 30
2011 92 9 30
2010 70 18 30

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21077: Grau en Estudis de Català i Espanyol

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 85 22 30
2020 76 12 30
2019 51 15 30
2018 55 13 30
2017 43 10 30
2016 46 7 30
2015 48 16 30
2014 49 15 30
2013 53 9 30
2012 79 14 30
2011 92 9 30
2010 70 18 30

21144: Grau en Estudis de Català i Espanyol

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 70 15 30
2022 91 16 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.7% 0%
2021 79.79% 86.11%
2020 78.69% 68.22%
2019 81.69% 80.7%
2018 70.73% 60.76%
2017 82.23% 77.78%
2016 81.06% 51.43%
2015 83.85% 83.85%
2014 81.27% 72.79%
2013 75% 72.22%
2012 66.56% 62.8%
2011 56.93% 44.05%
2010 60.65% 59.69%
2009 44.04% 44.04%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats