UAB

Grau en Estudis de Català i Espanyol

Dades DGU
  • GRAU00000371 Graduat en Estudis de Català i Espanyol
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 80% 87% 8%
2020 79% 85% 7%
2019 82% 88% 7%
2018 72% 81% 11%
2017 84% 93% 9%
2016 82% 92% 10%
2015 85% 90% 6%
2014 82% 91% 10%
2013 75% 85% 11%
2012 67% 77% 12%
2011 60% 78% 22%
2010 62% 78% 21%
2009 45% 71% 37%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 6 10 30 41 13
2020 6 7 31 41 15
2019 7 7 29 45 12
2018 5 7 25 44 19
2017 4 13 34 42 7
2016 4 12 36 40 8
2015 3 11 36 41 10
2014 1 9 44 37 9
2013 2 8 32 43 15
2012 2 4 24 48 23
2011 3 5 19 50 22
2010 4 2 22 50 22
2009 0 5 24 42 29
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100196 Adquisició del Llenguatge 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103395 Arts i Literatura Italianes 3 1 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103394 Cine i Literatura Italians 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
104213 Civilització Romana 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100582 Comentari de Textos Literaris 19 2 4 2 10 1 0 95% 95% 0%
100581 Comentari Lingüístic de Textos Literaris 18 2 4 1 8 1 2 83% 94% 11%
100015 Cultura Clàssica I 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100016 Cultura Clàssica II 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100682 Dialectologia Catalana 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100598 Dialectologia de l'Espanyol 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100677 Fonaments Lingüístics de la Normativa 14 0 2 6 4 2 0 86% 86% 0%
100587 Fonètica i Fonologia de l'Espanyol 18 1 0 0 11 5 1 67% 71% 6%
100700 Fonologia Catalana 20 1 0 5 5 6 3 55% 65% 15%
100597 Gramàtica Històrica de l'Espanyol 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100211 Història de la Cultura Alemanya 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103376 Història de la Llengua Basca 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104211 Història de Roma 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 4 1 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100041 Idioma Modern I (Gallec) 2 0 1 0 0 0 1 50% 100% 50%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 4 1 0 2 0 1 0 75% 75% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
103392 Idioma Modern III (Italià) 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
103391 Idioma Modern IV (Italià) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100228 Introducció a la Lingüística 22 1 0 0 16 4 1 77% 81% 5%
103547 Introducció a la Literatura Espanyola I 32 1 5 12 11 2 1 91% 94% 3%
103548 Introducció a la Literatura Espanyola II 36 1 2 6 16 6 5 69% 81% 14%
100604 Introducció a la Llengua Espanyola 25 1 2 5 10 3 4 72% 86% 16%
100210 Literatura Alemanya i Cinema 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
103387 Literatura Basca 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100695 Literatura Catalana del Segle XIX 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100679 Literatura Catalana del Segle XX I 23 1 1 10 9 1 1 91% 95% 4%
100678 Literatura Catalana del Segle XX II 25 2 1 10 7 2 3 80% 91% 12%
100675 Literatura Catalana Medieval II 17 0 1 5 5 3 3 65% 79% 18%
100271 Literatura Comparada 21 0 7 6 5 0 3 86% 100% 14%
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100595 Literatura Espanyola Contemporània 22 0 0 5 12 2 3 77% 89% 14%
100593 Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme 21 0 0 3 10 7 1 62% 65% 5%
100623 Literatura Espanyola del Segle XVII 17 1 2 8 5 1 0 94% 94% 0%
100622 Literatura Espanyola Medieval 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100630 Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica Al Segle XIX 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100629 Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100702 Llengua Catalana 24 2 1 12 3 4 2 75% 82% 8%
100603 Llengua Espanyola Oral i Escrita 22 1 0 10 10 0 1 95% 100% 5%
100274 Llenguatge, Cultura i Cognició 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100599 Metodologia de la Llengua i la Literatura Espanyoles 15 0 1 7 4 2 1 80% 86% 7%
100711 Metodologia de l'Estudi de la Filologia Catalana 16 2 0 8 4 1 1 88% 93% 6%
100422 Mitologia i Literatura 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
100697 Morfologia Catalana 18 2 0 3 10 1 2 83% 94% 11%
100586 Morfologia de l'Espanyol 14 1 1 3 8 1 0 93% 93% 0%
100694 Novel·la Catalana del Segle XX 18 0 0 7 5 5 1 67% 71% 6%
100674 Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV 15 1 0 5 5 4 0 73% 73% 0%
103398 Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100693 Poesia Catalana del Segle XX 18 2 0 2 9 4 1 72% 76% 6%
103513 Pràctiques Externes 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
100688 Qüestions de Gramàtica Comparada 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100239 Semàntica i Pragmàtica 2 0 0 0 1 1 0 50% 50% 0%
100585 Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100696 Sintaxi Catalana 17 1 0 1 12 3 0 82% 82% 0%
100584 Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
100583 Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple 21 2 0 5 8 2 4 71% 88% 19%
100195 Sociolingüística 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 3 0 1 0 1 0 1 67% 100% 33%
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 3 0 0 2 0 0 1 67% 100% 33%
100588 Teoria i Història de la Representació Teatral 5 0 2 1 1 0 1 80% 100% 20%
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 5 1 2 2 0 0 0 100% 100% 0%
100272 Tipologia Lingüística 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
103512 Treball de Final de Grau 5 1 2 1 1 0 0 100% 100% 0%