UAB

Grau en Estudis de Català i Espanyol

Dades DGU
  • GRAU00000371 Graduat en Estudis de Català i Espanyol
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 88% 95% 7%
2021 80% 87% 8%
2020 79% 85% 7%
2019 82% 88% 7%
2018 72% 81% 11%
2017 84% 93% 9%
2016 82% 92% 10%
2015 85% 90% 6%
2014 82% 91% 10%
2013 75% 85% 11%
2012 67% 77% 12%
2011 60% 78% 22%
2010 62% 78% 21%
2009 45% 71% 37%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 6 12 40 37 5
2021 6 10 30 41 13
2020 6 7 31 41 15
2019 7 7 29 45 12
2018 5 7 25 44 19
2017 4 13 34 42 7
2016 4 12 36 40 8
2015 3 11 36 41 10
2014 1 9 44 37 9
2013 2 8 32 43 15
2012 2 4 24 48 23
2011 3 5 19 50 22
2010 4 2 22 50 22
2009 0 5 24 42 29
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100196 Adquisició del Llenguatge 4 0 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 8 0 2 1 5 0 0 100% 100% 0%
103394 Cine i Literatura Italians 5 1 2 1 1 0 0 100% 100% 0%
104212 Civilització Grega 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100582 Comentari de Textos Literaris 13 0 1 5 6 0 1 92% 100% 8%
100581 Comentari Lingüístic de Textos Literaris 14 0 3 7 4 0 0 100% 100% 0%
100682 Dialectologia Catalana 3 0 0 0 3 0 0 100% 100% 0%
100598 Dialectologia de l'Espanyol 11 0 0 4 7 0 0 100% 100% 0%
100677 Fonaments Lingüístics de la Normativa 20 1 1 13 4 0 1 95% 100% 5%
100587 Fonètica i Fonologia de l'Espanyol 19 3 1 7 6 2 0 89% 89% 0%
100700 Fonologia Catalana 24 0 3 8 9 0 3 87% 100% 12%
100681 Gramàtica Històrica Catalana 6 2 1 1 2 0 0 100% 100% 0%
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 3 1 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100211 Història de la Cultura Alemanya 3 0 2 0 0 0 1 67% 100% 33%
100596 Història de la Llengua Espanyola 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
100680 Història Social de la Llengua Catalana 5 0 0 5 0 0 0 100% 100% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 2 1 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 3 0 0 2 0 0 1 67% 100% 33%
100045 Idioma Modern II (Anglès) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 3 0 0 0 3 0 0 100% 100% 0%
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100205 Idioma Modern III (Alemany) 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103392 Idioma Modern III (Italià) 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100204 Idioma Modern IV (Alemany) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
103391 Idioma Modern IV (Italià) 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100228 Introducció a la Lingüística 4 0 0 0 2 1 1 50% 67% 25%
103547 Introducció a la Literatura Espanyola I 2 0 0 0 0 2 0 0% 0% 0%
103548 Introducció a la Literatura Espanyola II 6 0 0 1 2 0 3 50% 100% 50%
100604 Introducció a la Llengua Espanyola 5 0 1 1 0 0 3 40% 100% 60%
100698 Lexicologia i Semàntica Catalanes 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100210 Literatura Alemanya i Cinema 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
103387 Literatura Basca 5 1 2 2 0 0 0 100% 100% 0%
100695 Literatura Catalana del Segle XIX 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100678 Literatura Catalana del Segle XX II 2 0 0 0 0 0 2 0% 0% 100%
100675 Literatura Catalana Medieval II 23 2 2 6 9 1 3 83% 95% 13%
100672 Literatura Catalana Moderna 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100271 Literatura Comparada 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 3 1 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100595 Literatura Espanyola Contemporània 23 1 0 9 12 0 1 96% 100% 4%
100594 Literatura Espanyola de la IL·lustració i del Romanticisme 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100593 Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme 26 1 0 12 10 1 2 88% 96% 8%
100624 Literatura Espanyola del Segle XVI 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100623 Literatura Espanyola del Segle XVII 15 0 6 5 3 1 0 93% 93% 0%
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 6 1 2 2 1 0 0 100% 100% 0%
100630 Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica Al Segle XIX 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100629 Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània 5 0 0 4 1 0 0 100% 100% 0%
100702 Llengua Catalana 4 0 0 0 0 1 3 0% 0% 75%
100603 Llengua Espanyola Oral i Escrita 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100599 Metodologia de la Llengua i la Literatura Espanyoles 20 2 0 16 1 0 1 95% 100% 5%
100711 Metodologia de l'Estudi de la Filologia Catalana 19 1 2 10 5 0 1 95% 100% 5%
100422 Mitologia i Literatura 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100697 Morfologia Catalana 13 1 0 5 5 1 0 92% 92% 0%
100586 Morfologia de l'Espanyol 23 0 0 8 11 1 3 83% 95% 13%
100694 Novel·la Catalana del Segle XX 21 0 0 4 11 5 1 71% 75% 5%
100674 Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV 17 1 2 5 5 3 1 76% 81% 6%
100262 Pensament Literari 6 0 0 4 2 0 0 100% 100% 0%
100062 Perspectives i Tècniques Editorials 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100693 Poesia Catalana del Segle XX 16 1 2 6 6 0 1 94% 100% 6%
100673 Poesia Catalana Medieval 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
103513 Pràctiques Externes 7 0 4 3 0 0 0 100% 100% 0%
100688 Qüestions de Gramàtica Comparada 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100239 Semàntica i Pragmàtica 5 0 1 1 2 1 0 80% 80% 0%
100696 Sintaxi Catalana 16 1 1 4 9 0 0 100% 100% 0%
100584 Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100583 Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple 23 1 0 5 11 3 3 74% 85% 13%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 5 0 0 4 1 0 0 100% 100% 0%
100588 Teoria i Història de la Representació Teatral 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
100272 Tipologia Lingüística 4 0 0 0 4 0 0 100% 100% 0%
100253 Tradició Literària Occidental I 5 0 0 3 1 0 1 80% 100% 20%
100252 Tradició Literària Occidental II 7 2 1 0 4 0 0 100% 100% 0%
103512 Treball de Final de Grau 16 1 8 5 0 0 2 88% 100% 12%