UAB

Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000372 Graduat en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 100% 100% 0%
2018 92% 96% 4%
2017 85% 92% 7%
2016 73% 87% 16%
2015 80% 86% 7%
2014 70% 82% 15%
2013 62% 79% 22%
2012 70% 84% 16%
2011 54% 63% 14%
2010 51% 70% 27%
2009 36% 81% 56%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 11% 0% 56% 33% 0%
2018 30% 26% 13% 26% 4%
2017 13% 14% 32% 32% 8%
2016 5% 8% 37% 37% 13%
2015 8% 5% 36% 37% 14%
2014 4% 6% 42% 29% 18%
2013 1% 7% 29% 41% 21%
2012 2% 9% 23% 51% 16%
2011 2% 8% 15% 38% 37%
2010 0% 4% 15% 50% 30%
2009 0% 6% 19% 56% 19%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np