UAB

Grau en Estudis de Francès i Català ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000373 Graduat en Estudis de Francès i Català
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 78% 88% 11%
2017 92% 96% 4%
2016 88% 92% 5%
2015 67% 85% 20%
2014 65% 76% 15%
2013 84% 88% 4%
2012 80% 81% 2%
2011 68% 90% 24%
2010 46% 96% 52%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2018 0% 12% 50% 25% 12%
2017 4% 12% 52% 28% 4%
2016 5% 23% 33% 31% 8%
2015 5% 8% 44% 28% 15%
2014 2% 3% 43% 28% 24%
2013 0% 11% 34% 43% 12%
2012 0% 6% 36% 40% 19%
2011 2% 7% 43% 38% 10%
2010 0% 8% 62% 25% 4%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np