UAB

Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques ( Suprimit )

Dades DGU
  • GRAU00000374 Graduat en Estudis de Francès i de Clàssiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2017 93% 100% 7%
2016 82% 82% 0%
2015 86% 95% 10%
2014 91% 100% 9%
2013 93% 100% 7%
2012 90% 96% 7%
2011 69% 83% 16%
2010 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2017 0% 8% 38% 46% 0%
2016 0% 9% 27% 45% 18%
2015 11% 11% 42% 32% 5%
2014 17% 10% 45% 28% 0%
2013 0% 15% 69% 15% 0%
2012 0% 4% 46% 46% 4%
2011 0% 5% 39% 39% 17%
2010 0% 0% 50% 50% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np