Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 9 3 20
2014 13 2 20
2013 13 0 20
2012 11 0 30
2011 21 4 30
2010 8 0 30

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2015 100%
1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
1
2014 100%
1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
1
2011 75%
3
0%
0
25%
1
0%
0
0%
0
0%
0
4
2010 100%
1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
1