Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2017 0%
0h
69%
20h
21%
6h
0%
0h
10%
3h
0%
0h
29h
2016 10%
2h
45%
9h
30%
6h
0%
0h
15%
3h
0%
0h
20h
2015 0%
0h
18%
16h
17%
15h
0%
0h
15%
13h
49%
43h
87h
2014 5%
3h
15%
9h
44%
27h
0%
0h
35%
22h
2%
1h
62h
2013 0%
0h
39%
31h
28%
22h
8%
6h
24%
19h
3%
2h
79h
2012 1%
1h
28%
25h
4%
4h
6%
5h
51%
45h
9%
8h
89h
2011 5%
4h
28%
22h
8%
6h
6%
5h
50%
40h
5%
4h
80h
2010 0%
0h
13%
2h
13%
2h
13%
2h
60%
9h
0%
0h
15h