Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 92.86% %
2016 81.82% %
2015 85.71% 0%
2014 90.63% 100%
2013 93.1% %
2012 90% %
2011 69.39% 66.67%
2010 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats