Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 29 6 20
2014 31 6 20
2013 44 7 20
2012 45 9 30
2011 41 7 30
2010 31 2 30

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2016 100%
2
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
2
2015 62%
8
23%
3
8%
1
0%
0
8%
1
0%
0
13
2014 50%
4
13%
1
25%
2
0%
0
13%
1
0%
0
8
2013 69%
9
8%
1
8%
1
8%
1
0%
0
8%
1
13
2012 78%
14
6%
1
17%
3
0%
0
0%
0
0%
0
18
2011 80%
20
0%
0
12%
3
0%
0
8%
2
0%
0
25
2010 62%
8
8%
1
23%
3
0%
0
8%
1
0%
0
13