Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% %
2021 80% %
2020 100% %
2019 87.5% %
2018 91.07% %
2017 90.03% %
2016 80.6% 60%
2015 72.95% 56.8%
2014 71.69% 68.42%
2013 58.91% 58.73%
2012 54.94% 61.14%
2011 52.44% 47.5%
2010 63.08% 63.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats