Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2501902 2
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500244 18
  94%
  100%
  6%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 2
  100%
  100%
  0%
2500244 37
  92%
  100%
  8%
2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500244 33
  88%
  100%
  12%
2019 2500244 18
  94%
  100%
  6%
2018 2500244 28
  89%
  100%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500244 6
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 7
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 8
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 4
  100%
  100%
  0%
2013 2500244 3
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501902 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 18 6% 39% 33% 17% 0% 6%
2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500244 37 5% 41% 30% 16% 0% 8%
2502533 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500244 33 3% 12% 52% 18% 0% 12%
2019 2500244 18 6% 56% 17% 17% 0% 6%
2018 2500244 28 7% 29% 36% 18% 0% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500244 6 0% 50% 33% 17% 0% 0%
2016 2500244 7 0% 43% 43% 14% 0% 0%
2015 2500244 8 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2014 2500244 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2013 2500244 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2012 2500244 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%