Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 86.49% 41.67%
2021 80.66% 68.11%
2020 84.65% 80.64%
2019 82.23% 74.86%
2018 79.29% 68.86%
2017 82.59% 89.8%
2016 81.12% 85.01%
2015 81.68% 81.79%
2014 82.97% 82%
2013 79.88% 76.4%
2012 75.72% 70.31%
2011 70.15% 62.28%
2010 67.37% 66.07%
2009 63.46% 63.46%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats