Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 1 0% 0% 100%
2019 6 83.333% 100% 16.667%
2018 4 100% 100% 0%
2017 5 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2014 2 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501913 3
  100%
  100%
  0%
2502533 4
  75%
  100%
  25%
2021 2501913 1
  0%
  0%
  100%
2502533 4
  75%
  75%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502533 5
  100%
  100%
  0%
2019 2501913 6
  83%
  100%
  17%
2502533 7
  86%
  100%
  14%
2018 2501913 4
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 16
  81%
  87%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501913 5
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 6
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 7
  57%
  100%
  43%
2015 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2502533 6
  67%
  67%
  0%
2014 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 8
  62%
  100%
  38%
2013 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  0%
  0%
  100%
2502533 10
  90%
  100%
  10%
2012 2502533 11
  82%
  100%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501913 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2502533 4 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2021 2501913 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2502533 4 25% 0% 25% 25% 25% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502533 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
2019 2501913 6 17% 0% 33% 33% 0% 17%
2502533 7 0% 0% 29% 57% 0% 14%
2018 2501913 4 0% 25% 0% 75% 0% 0%
2501857 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2502533 16 0% 13% 25% 44% 13% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501913 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 6 0% 17% 17% 33% 0% 33%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 7 0% 0% 14% 43% 0% 43%
2015 2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 6 0% 0% 17% 50% 33% 0%
2014 2501913 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 8 0% 13% 13% 38% 0% 38%
2013 2501913 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2502533 10 0% 0% 70% 20% 0% 10%
2012 2502533 11 9% 9% 36% 27% 0% 18%