Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 4 50% 100% 50%
2020 3 100% 100% 0%
2019 6 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%
2017 10 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%
2015 4 100% 100% 0%
2014 5 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501913 2
  100%
  100%
  0%
2502533 3
  100%
  100%
  0%
2021 2501913 4
  50%
  100%
  50%
2502533 3
  100%
  100%
  0%
2020 2501913 3
  100%
  100%
  0%
2502533 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501913 6
  100%
  100%
  0%
2502533 7
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501913 5
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 15
  93%
  100%
  7%
2017 2501913 10
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2502533 6
  83%
  100%
  17%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2501913 6
  100%
  100%
  0%
2501857 2
  100%
  100%
  0%
2502533 3
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501913 4
  100%
  100%
  0%
2501857 2
  100%
  100%
  0%
2502533 6
  83%
  83%
  0%
2014 2501913 5
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 3
  100%
  100%
  0%
2502533 7
  86%
  100%
  14%
2013 2501913 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501857 3
  100%
  100%
  0%
2502533 7
  86%
  86%
  0%
2012 2502533 11
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501913 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2502533 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2501913 4 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2502533 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2501913 3 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2502533 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501913 6 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 7 14% 14% 29% 29% 0% 14%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2501913 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2501857 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2502533 15 0% 13% 40% 40% 0% 7%
2017 2501913 10 10% 20% 50% 20% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 6 0% 0% 83% 0% 0% 17%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 2501913 6 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2501857 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2502533 3 33% 0% 0% 33% 0% 33%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501913 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2501857 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2502533 6 0% 0% 67% 17% 17% 0%
2014 2501913 5 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2502533 7 0% 29% 14% 43% 0% 14%
2013 2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502533 7 14% 0% 57% 14% 14% 0%
2012 2502533 11 9% 18% 36% 27% 0% 9%