Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 85.714% 100% 14.286%
2021 18 66.667% 85.714% 22.222%
2020 12 58.333% 63.636% 8.333%
2019 15 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%
2017 20 85% 100% 15%
2016 28 85.714% 88.889% 3.571%
2015 11 100% 100% 0%
2014 17 100% 100% 0%
2013 14 92.857% 100% 7.143%
2012 14 78.571% 100% 21.429%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501913 14
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501913 18
  67%
  86%
  22%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2501913 12
  58%
  64%
  8%
2019 2501913 15
  100%
  100%
  0%
2018 2501913 19
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2501913 20
  85%
  100%
  15%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 4
  100%
  100%
  0%
1353 64
  25%
  33%
  25%
2016 2501913 28
  86%
  89%
  4%
2501818 3
  67%
  100%
  33%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501857 8
  100%
  100%
  0%
2015 2501913 11
  100%
  100%
  0%
2501818 1
  0%
  0%
  100%
2501857 3
  67%
  100%
  33%
2014 2501913 17
  100%
  100%
  0%
2501818 2
  100%
  100%
  0%
2501857 3
  100%
  100%
  0%
2013 2501913 14
  93%
  100%
  7%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501856 2
  100%
  100%
  0%
2501857 6
  67%
  100%
  33%
2012 2501913 14
  79%
  100%
  21%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501857 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501913 14 7% 7% 29% 43% 0% 14%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501913 18 6% 0% 33% 28% 11% 22%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2020 2501913 12 8% 8% 8% 33% 33% 8%
2019 2501913 15 7% 13% 40% 40% 0% 0%
2018 2501913 19 5% 58% 16% 21% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 2501913 20 0% 40% 35% 10% 0% 15%
2501818 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501857 4 50% 0% 50% 0% 0% 0%
1353 64 0% 25% 0% 0% 50% 25%
2016 2501913 28 7% 4% 21% 54% 11% 4%
2501818 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 8 0% 13% 25% 63% 0% 0%
2015 2501913 11 0% 64% 27% 9% 0% 0%
2501818 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501857 3 33% 33% 0% 0% 0% 33%
2014 2501913 17 18% 29% 53% 0% 0% 0%
2501818 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501857 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2013 2501913 14 7% 29% 43% 14% 0% 7%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501856 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 6 0% 17% 33% 17% 0% 33%
2012 2501913 14 0% 21% 14% 43% 0% 21%
2501818 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%