Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 78.571% 100% 21.429%
2021 13 76.923% 100% 23.077%
2020 15 80% 100% 20%
2019 15 80% 92.308% 13.333%
2018 23 95.652% 100% 4.348%
2017 20 90% 100% 10%
2016 25 88% 88% 0%
2015 22 86.364% 90.476% 4.545%
2014 20 70% 70% 0%
2013 10 90% 90% 0%
2012 11 81.818% 100% 18.182%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501913 14
  79%
  100%
  21%
2021 2501913 13
  77%
  100%
  23%
2020 2501913 15
  80%
  100%
  20%
2019 2501913 15
  80%
  92%
  13%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501913 23
  96%
  100%
  4%
2017 2501913 20
  90%
  100%
  10%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501857 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501913 25
  88%
  88%
  0%
2501818 3
  67%
  100%
  33%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501857 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501913 22
  86%
  90%
  5%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501857 4
  75%
  100%
  25%
2014 2501913 20
  70%
  70%
  0%
2501818 2
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  0%
  0%
  100%
2501857 5
  100%
  100%
  0%
2013 2501913 10
  90%
  90%
  0%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501856 2
  50%
  100%
  50%
2501857 5
  100%
  100%
  0%
2012 2501913 11
  82%
  100%
  18%
2501818 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501913 14 7% 21% 29% 21% 0% 21%
2021 2501913 13 8% 38% 23% 8% 0% 23%
2020 2501913 15 7% 27% 40% 7% 0% 20%
2019 2501913 15 7% 27% 40% 7% 7% 13%
2501857 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501913 23 4% 61% 30% 0% 0% 4%
2017 2501913 20 0% 50% 35% 5% 0% 10%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 4 50% 25% 25% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2501913 25 0% 16% 32% 40% 12% 0%
2501818 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501913 22 5% 5% 32% 45% 9% 5%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501857 4 0% 25% 0% 50% 0% 25%
2014 2501913 20 0% 10% 20% 40% 30% 0%
2501818 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501857 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%
2013 2501913 10 0% 30% 40% 20% 10% 0%
2501818 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501856 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501857 5 20% 20% 60% 0% 0% 0%
2012 2501913 11 9% 9% 64% 0% 0% 18%
2501818 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%