Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 17 88.235% 88.235% 0%
2020 19 94.737% 94.737% 0%
2019 16 93.75% 100% 6.25%
2018 11 81.818% 90% 9.091%
2017 9 88.889% 100% 11.111%
2016 17 76.471% 86.667% 11.765%
2015 17 88.235% 88.235% 0%
2014 26 96.154% 96.154% 0%
2013 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 19
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 17
  88%
  88%
  0%
7000415 3
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2501915 19
  95%
  95%
  0%
2019 2501915 16
  94%
  100%
  6%
2018 2501915 11
  82%
  90%
  9%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 9
  89%
  100%
  11%
2016 2501915 17
  76%
  87%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 17
  88%
  88%
  0%
2014 2501915 26
  96%
  96%
  0%
2013 2501915 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 19 0% 5% 42% 53% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501915 17 0% 6% 18% 65% 12% 0%
7000415 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2501915 19 0% 0% 47% 47% 5% 0%
2019 2501915 16 0% 0% 50% 44% 0% 6%
2018 2501915 11 0% 0% 9% 73% 9% 9%
7000415 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501915 9 0% 0% 56% 33% 0% 11%
2016 2501915 17 0% 0% 29% 47% 12% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 17 0% 0% 18% 71% 12% 0%
2014 2501915 26 0% 0% 42% 54% 4% 0%
2013 2501915 22 0% 5% 27% 68% 0% 0%