Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 12 100% 100% 0%
2019 9 88.889% 100% 11.111%
2017 9 100% 100% 0%
2016 12 100% 100% 0%
2015 27 100% 100% 0%
2014 26 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 7
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 18
  100%
  100%
  0%
7000415 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 12
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 9
  89%
  100%
  11%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 9
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 12
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 27
  100%
  100%
  0%
2014 2501915 26
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 7 0% 43% 57% 0% 0% 0%
2021 2501915 18 11% 61% 22% 6% 0% 0%
7000415 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2501915 12 8% 58% 33% 0% 0% 0%
2019 2501915 9 0% 44% 44% 0% 0% 11%
1353 48 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501915 9 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2016 2501915 12 8% 8% 58% 25% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2015 2501915 27 4% 7% 85% 4% 0% 0%
2014 2501915 26 4% 19% 58% 19% 0% 0%