Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 426 32 60
2021 454 45 60
2020 500 55 60
2019 512 62 60
2018 523 69 60
2017 388 46 70
2016 462 46 70
2015 387 52 70
2014 517 88 70
2013 553 64 80
2012 605 70 90
2011 586 81 90
2010 582 91 90

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 77%
46
13%
8
5%
3
2%
1
2%
1
2%
1
60
2021 83%
52
6%
4
3%
2
0%
0
2%
1
6%
4
63
2020 83%
86
5%
5
4%
4
2%
2
0%
0
6%
6
103
2019 84%
87
4%
4
6%
6
0%
0
0%
0
7%
7
104
2018 84%
56
7%
5
6%
4
0%
0
0%
0
3%
2
67
2017 84%
59
3%
2
10%
7
0%
0
0%
0
3%
2
70
2016 82%
58
8%
6
7%
5
0%
0
1%
1
1%
1
71
2015 79%
58
12%
9
5%
4
0%
0
0%
0
3%
2
73
2014 76%
61
9%
7
10%
8
0%
0
4%
3
1%
1
80
2013 85%
69
11%
9
1%
1
0%
0
1%
1
1%
1
81
2012 76%
72
13%
12
6%
6
0%
0
4%
4
1%
1
95
2011 65%
60
15%
14
15%
14
1%
1
1%
1
2%
2
92
2010 71%
65
23%
21
5%
5
0%
0
1%
1
0%
0
92

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

GRAU00000367 : Graduat en Ciències Ambientals

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 77%
46
13%
8
5%
3
2%
1
2%
1
2%
1
60
2021 83%
52
6%
4
3%
2
0%
0
2%
1
6%
4
63
2020 81%
54
7%
5
3%
2
3%
2
0%
0
6%
4
67
2019 80%
57
6%
4
6%
4
0%
0
0%
0
8%
6
71
2018 84%
56
7%
5
6%
4
0%
0
0%
0
3%
2
67
2017 84%
59
3%
2
10%
7
0%
0
0%
0
3%
2
70
2016 82%
58
8%
6
7%
5
0%
0
1%
1
1%
1
71
2015 79%
58
12%
9
5%
4
0%
0
0%
0
3%
2
73
2014 76%
61
9%
7
10%
8
0%
0
4%
3
1%
1
80
2013 85%
69
11%
9
1%
1
0%
0
1%
1
1%
1
81
2012 76%
72
13%
12
6%
6
0%
0
4%
4
1%
1
95
2011 65%
60
15%
14
15%
14
1%
1
1%
1
2%
2
92
2010 71%
65
23%
21
5%
5
0%
0
1%
1
0%
0
92

1436 : Graduat en Ciències Ambientals i Graduat en Geologia

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2020 89%
32
0%
0
6%
2
0%
0
0%
0
6%
2
36
2019 91%
30
0%
0
6%
2
0%
0
0%
0
3%
1
33