Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2018 142 26 40
2017 111 28 40
2016 135 31 40
2015 107 28 40
2014 96 35 40
2013 93 28 50
2012 82 29 50
2011 69 21 50
2010 66 18 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 0% %
2021 27.27% %
2020 81.13% %
2019 83.92% %
2018 78.8% 70.4%
2017 74.82% 62.37%
2016 68.76% 60.06%
2015 68.86% 67.13%
2014 70.36% 74.48%
2013 57.97% 52.54%
2012 59.8% 56.98%
2011 56.98% 52.79%
2010 61.29% 54.18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats