UAB

Grau en Estadística Aplicada ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000380 Graduat en Estadística Aplicada
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 38% 100% 62%
2020 76% 94% 18%
2019 83% 94% 12%
2018 78% 87% 10%
2017 74% 86% 14%
2016 68% 82% 17%
2015 68% 87% 22%
2014 69% 85% 19%
2013 57% 80% 29%
2012 59% 77% 24%
2011 56% 83% 33%
2010 61% 85% 28%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0% 0% 33% 67% 0%
2020 3% 16% 35% 32% 6%
2019 5% 19% 40% 30% 6%
2018 4% 5% 33% 46% 13%
2017 3% 6% 31% 46% 14%
2016 4% 7% 27% 43% 18%
2015 5% 8% 29% 47% 13%
2014 3% 8% 31% 43% 15%
2013 4% 7% 27% 42% 20%
2012 3% 7% 26% 42% 23%
2011 3% 7% 30% 42% 17%
2010 3% 10% 29% 43% 15%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103180 Consultoria Estadística 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103173 Dades Longitudinals: Temes Avançats en Ciències de la Salut 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
103172 Dades Transversals: Temes Avançats en Ciències de la Salut 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
103177 Introducció a l'Econometria 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
103205 Mineria de Dades 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103211 Pràctiques Externes de Modalitat Assessor 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
103192 Simulació, Remostreig i Aplicacions 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103166 Treball de Final de Grau 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%