UAB

Grau en Nanociència i Nanotecnologia

Dades DGU
  • GRAU00000449 Graduat en Nanociència i Nanotecnologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 86% 89% 3%
2021 84% 88% 5%
2020 86% 89% 4%
2019 90% 94% 3%
2018 83% 88% 6%
2017 88% 92% 4%
2016 90% 94% 4%
2015 90% 95% 5%
2014 89% 93% 4%
2013 90% 93% 4%
2012 89% 92% 4%
2011 85% 90% 6%
2010 84% 91% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 6 35 44 11
2021 3 5 36 44 12
2020 3 7 40 39 11
2019 3 8 41 41 6
2018 3 6 35 43 12
2017 4 8 41 38 8
2016 4 7 41 42 6
2015 3 10 44 38 5
2014 4 7 44 37 7
2013 4 9 44 36 7
2012 4 6 40 42 8
2011 3 7 39 41 10
2010 4 7 36 44 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103286 Ampliació de Física Clàssica 69 2 0 18 46 3 0 96% 96% 0%
103979 Biologia Cel·lular 73 2 0 21 44 2 4 92% 97% 5%
102523 Biologia Molecular 70 1 1 29 29 10 0 86% 86% 0%
103276 Bioquímica Metabòlica 56 2 0 29 24 1 0 98% 98% 0%
103303 Càlcul 79 4 0 5 56 14 0 82% 82% 0%
103289 Dispositius Electrònics 57 3 4 40 3 5 2 88% 91% 4%
104061 Economia i Gestió Empresarial 4 0 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
103302 Eines Matemàtiques 59 2 2 32 22 1 0 98% 98% 0%
103293 Enllaç Químic i Estructura de la Matèria 68 0 1 34 27 5 1 91% 93% 1%
103283 Espectroscòpia Molecular 62 2 2 23 29 5 1 90% 92% 2%
103288 Estat Sòlid 60 2 0 7 32 14 2 72% 75% 3%
103287 Fenòmens Quàntics I 61 0 0 14 36 6 5 82% 89% 8%
103498 Fenòmens Quàntics II 62 0 0 21 27 12 2 77% 80% 3%
103300 Física en la Nanoescala 67 3 1 26 29 3 5 88% 95% 7%
103271 Física General: Electricitat i Magnetisme 78 0 0 7 35 30 5 55% 58% 6%
103270 Física General: Mecànica i Ones 72 0 0 21 41 5 5 86% 93% 7%
103299 Física i Química de Superfícies 62 2 0 6 35 17 2 69% 72% 3%
103277 Fonaments de Bioquímica 69 1 0 26 32 8 2 86% 88% 3%
103301 Fonaments de Matemàtiques 81 0 0 9 47 14 7 73% 80% 9%
103278 Gestió de Projectes Cientificotècnics 6 1 0 5 0 0 0 100% 100% 0%
103308 Instrumentació Electrònica 64 0 2 18 38 5 1 91% 92% 2%
103291 Introducció a la Nanociència i la Nanotecnologia 65 3 8 45 3 0 6 91% 100% 9%
103307 Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials 58 3 0 32 23 0 0 100% 100% 0%
103298 Micro i Nanosistemes 65 3 11 30 15 5 1 91% 92% 2%
103275 Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars 52 1 0 17 26 6 2 85% 88% 4%
103274 Nanobiosistemes Analítics 13 1 3 8 1 0 0 100% 100% 0%
103273 Nanociència de Biomolècules 20 1 7 12 0 0 0 100% 100% 0%
103306 Nanofabricació 60 3 9 33 14 1 0 98% 98% 0%
103297 Nanomaterials Avançats 9 1 3 1 1 1 1 75% 86% 11%
103296 Nanomaterials per a l'Energia i el Medi Ambient 15 0 0 5 10 0 0 100% 100% 0%
103272 Nanotecnologia en Biomedicina 24 1 2 18 3 0 0 100% 100% 0%
103290 Nanotecnologia i Societat 42 2 16 24 0 0 0 100% 100% 0%
103295 Nanotecnologia per a la Informació i les Comunicacions 13 1 1 7 2 2 0 85% 85% 0%
103269 Pràctiques Externes 24 1 22 1 0 0 0 100% 100% 0%
103282 Química Analítica 51 2 0 5 35 6 3 82% 88% 6%
103281 Química Dels Elements 73 1 3 9 38 18 0 74% 74% 0%
104063 Química i Enginyeria de Proteïnes 11 1 0 8 1 0 1 91% 100% 9%
103280 Química Orgànica 61 3 0 18 36 4 0 93% 93% 0%
103294 Química Supramolecular i Reconeixement Molecular 53 1 1 31 15 3 2 91% 94% 4%
103292 Reactivitat Química 79 0 0 14 46 11 7 77% 85% 9%
103304 Simulació de Sistemes Nanomètrics 7 1 2 1 1 0 1 83% 100% 14%
103279 Síntesi i Estructura de Materials Cristal·lins i Amorfs 52 2 0 10 32 6 2 85% 88% 4%
100092 Temes de Ciència Actual 11 0 1 7 2 0 1 91% 100% 9%
103285 Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase 67 0 1 9 37 20 0 70% 70% 0%
103284 Treball de Final de Grau 61 1 23 35 1 0 1 98% 100% 2%