UAB

Grau en Nanociència i Nanotecnologia

Dades DGU
  • GRAU00000449 Graduat en Nanociència i Nanotecnologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 84% 88% 5%
2020 86% 89% 4%
2019 90% 94% 3%
2018 83% 88% 6%
2017 88% 92% 4%
2016 90% 94% 4%
2015 90% 95% 5%
2014 89% 93% 4%
2013 90% 93% 4%
2012 89% 92% 4%
2011 85% 90% 6%
2010 84% 91% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 5 36 44 12
2020 3 7 40 39 11
2019 3 8 41 41 6
2018 3 6 35 43 12
2017 4 8 41 38 8
2016 4 7 41 42 6
2015 3 10 44 38 5
2014 4 7 44 37 7
2013 4 9 44 36 7
2012 4 6 40 42 8
2011 3 7 39 41 10
2010 4 7 36 44 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103286 Ampliació de Física Clàssica 62 3 0 14 33 0 12 81% 100% 19%
103979 Biologia Cel·lular 72 1 1 23 35 10 2 83% 86% 3%
102523 Biologia Molecular 64 2 4 22 25 7 4 83% 88% 6%
103276 Bioquímica Metabòlica 59 2 0 22 32 2 1 95% 97% 2%
103303 Càlcul 66 2 0 4 39 18 3 68% 71% 5%
103289 Dispositius Electrònics 62 3 5 37 8 7 2 85% 88% 3%
104061 Economia i Gestió Empresarial 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103302 Eines Matemàtiques 59 2 1 29 23 2 2 93% 96% 3%
103293 Enllaç Químic i Estructura de la Matèria 73 0 3 19 43 7 1 89% 90% 1%
103283 Espectroscòpia Molecular 63 1 5 24 26 6 1 89% 90% 2%
103288 Estat Sòlid 83 2 1 11 46 16 3 76% 79% 4%
103287 Fenòmens Quàntics I 62 3 0 14 36 3 6 85% 95% 10%
103498 Fenòmens Quàntics II 65 3 2 18 28 8 6 78% 86% 9%
103300 Física en la Nanoescala 45 1 2 20 15 6 1 84% 86% 2%
103271 Física General: Electricitat i Magnetisme 78 2 0 11 41 18 6 69% 75% 8%
103270 Física General: Mecànica i Ones 79 0 0 11 52 11 4 81% 85% 5%
103299 Física i Química de Superfícies 71 1 1 15 39 12 3 79% 82% 4%
103277 Fonaments de Bioquímica 67 0 0 25 31 11 0 84% 84% 0%
103301 Fonaments de Matemàtiques 87 2 0 11 48 20 6 70% 75% 7%
103278 Gestió de Projectes Cientificotècnics 12 4 5 3 0 0 0 100% 100% 0%
103308 Instrumentació Electrònica 67 1 1 35 20 6 4 85% 90% 6%
103291 Introducció a la Nanociència i la Nanotecnologia 65 3 9 44 6 0 3 95% 100% 5%
103307 Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials 63 2 0 24 35 0 2 97% 100% 3%
103298 Micro i Nanosistemes 44 1 2 15 17 5 3 81% 88% 7%
103275 Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars 70 1 0 33 22 11 3 80% 84% 4%
103274 Nanobiosistemes Analítics 7 0 3 3 1 0 0 100% 100% 0%
103273 Nanociència de Biomolècules 12 1 5 4 0 0 2 83% 100% 17%
103306 Nanofabricació 38 2 2 24 9 0 1 97% 100% 3%
103297 Nanomaterials Avançats 12 1 0 0 3 2 6 33% 67% 50%
103296 Nanomaterials per a l'Energia i el Medi Ambient 13 1 0 7 3 1 1 85% 92% 8%
103272 Nanotecnologia en Biomedicina 22 1 1 19 0 0 1 95% 100% 5%
103290 Nanotecnologia i Societat 33 2 8 23 0 0 0 100% 100% 0%
103295 Nanotecnologia per a la Informació i les Comunicacions 7 0 0 2 3 0 2 71% 100% 29%
103269 Pràctiques Externes 22 1 18 3 0 0 0 100% 100% 0%
103282 Química Analítica 68 2 1 18 38 5 4 87% 92% 6%
103281 Química Dels Elements 72 1 3 7 40 18 3 71% 74% 4%
104063 Química i Enginyeria de Proteïnes 9 0 0 6 3 0 0 100% 100% 0%
103280 Química Orgànica 61 3 2 25 22 7 1 87% 88% 2%
103294 Química Supramolecular i Reconeixement Molecular 62 2 5 48 7 0 0 100% 100% 0%
103292 Reactivitat Química 75 0 1 21 32 17 4 72% 76% 5%
103304 Simulació de Sistemes Nanomètrics 8 1 0 3 3 0 1 88% 100% 12%
103279 Síntesi i Estructura de Materials Cristal·lins i Amorfs 68 2 0 28 34 4 0 94% 94% 0%
100092 Temes de Ciència Actual 6 0 0 5 1 0 0 100% 100% 0%
103285 Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase 54 1 0 11 27 9 6 72% 81% 11%
103284 Treball de Final de Grau 44 1 17 22 3 0 1 98% 100% 2%