Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 96% 100% 4%
2021 19 94.737% 100% 5.263%
2020 21 90.476% 100% 9.524%
2018 19 89.474% 94.444% 5.263%
2017 11 90.909% 90.909% 0%
2016 8 100% 100% 0%
2015 8 100% 100% 0%
2014 18 94.444% 100% 5.556%
2013 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 25
  96%
  100%
  4%
2502445 2
  50%
  100%
  50%
2021 2501925 19
  95%
  100%
  5%
2502445 2
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 21
  90%
  100%
  10%
2018 2501925 19
  89%
  94%
  5%
2017 2501925 11
  91%
  91%
  0%
2502445 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2501925 8
  100%
  100%
  0%
2502445 1
  0%
  0%
  100%
2015 2501925 8
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 18
  94%
  100%
  6%
2013 2501925 14
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 25 4% 8% 68% 16% 0% 4%
2502445 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2501925 19 5% 5% 68% 16% 0% 5%
2502445 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2501925 21 5% 10% 33% 43% 0% 10%
2018 2501925 19 5% 5% 42% 37% 5% 5%
2017 2501925 11 9% 9% 36% 36% 9% 0%
2502445 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501925 8 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2502445 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501925 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%
2014 2501925 18 6% 0% 50% 39% 0% 6%
2013 2501925 14 7% 7% 50% 36% 0% 0%