Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 70 78.571% 88.71% 11.429%
2021 73 68.493% 80.645% 15.068%
2020 82 68.293% 74.667% 8.537%
2019 78 67.949% 73.611% 7.692%
2018 68 69.118% 85.455% 19.118%
2017 68 79.412% 87.097% 8.824%
2016 67 76.119% 94.444% 19.403%
2015 58 94.828% 98.214% 3.448%
2014 60 91.667% 93.22% 1.667%
2013 59 83.051% 87.5% 5.085%
2012 57 87.719% 89.286% 1.754%
2011 44 93.182% 93.182% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 70
  79%
  89%
  11%
2021 2501925 73
  68%
  81%
  15%
2020 2501925 82
  68%
  75%
  9%
2019 2501925 78
  68%
  74%
  8%
2018 2501925 68
  69%
  85%
  19%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2501925 68
  79%
  87%
  9%
2016 2501925 67
  76%
  94%
  19%
2015 2501925 58
  95%
  98%
  3%
2014 2501925 60
  92%
  93%
  2%
2013 2501925 59
  83%
  88%
  5%
2012 2501925 57
  88%
  89%
  2%
2011 2501925 44
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 70 0% 3% 31% 41% 10% 11%
2021 2501925 73 0% 0% 15% 53% 16% 15%
2020 2501925 82 0% 1% 20% 46% 23% 9%
2019 2501925 78 0% 3% 9% 56% 24% 8%
2018 2501925 68 0% 3% 16% 50% 12% 19%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501925 68 0% 0% 16% 63% 12% 9%
2016 2501925 67 0% 1% 25% 49% 4% 19%
2015 2501925 58 5% 14% 50% 26% 2% 3%
2014 2501925 60 3% 3% 45% 40% 7% 2%
2013 2501925 59 3% 3% 31% 46% 12% 5%
2012 2501925 57 5% 2% 35% 46% 11% 2%
2011 2501925 44 5% 5% 66% 18% 7% 0%