Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 51 98.039% 100% 1.961%
2021 50 96% 96% 0%
2020 72 91.667% 91.667% 0%
2019 61 96.721% 96.721% 0%
2018 54 79.63% 82.692% 3.704%
2017 76 84.211% 85.333% 1.316%
2016 51 84.314% 86% 1.961%
2015 51 98.039% 100% 1.961%
2014 46 93.478% 100% 6.522%
2013 58 91.379% 94.643% 3.448%
2012 38 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 51
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 50
  96%
  96%
  0%
2020 2501925 72
  92%
  92%
  0%
2019 2501925 61
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 54
  80%
  83%
  4%
2017 2501925 76
  84%
  85%
  1%
2016 2501925 51
  84%
  86%
  2%
2015 2501925 51
  98%
  100%
  2%
2014 2501925 46
  93%
  100%
  7%
2013 2501925 58
  91%
  95%
  3%
2012 2501925 38
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 51 0% 14% 75% 10% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 50 0% 2% 72% 22% 4% 0%
2020 2501925 72 1% 6% 68% 15% 8% 0%
2019 2501925 61 0% 0% 39% 54% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501925 54 2% 7% 56% 13% 17% 4%
2017 2501925 76 1% 3% 45% 36% 14% 1%
2016 2501925 51 2% 2% 39% 41% 14% 2%
2015 2501925 51 0% 4% 65% 29% 0% 2%
2014 2501925 46 0% 0% 74% 20% 0% 7%
2013 2501925 58 0% 3% 59% 29% 5% 3%
2012 2501925 38 3% 0% 76% 21% 0% 0%