Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 26 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 26 92.308% 100% 7.692%
2018 10 100% 100% 0%
2017 24 91.667% 95.652% 4.167%
2016 19 100% 100% 0%
2015 16 100% 100% 0%
2014 21 100% 100% 0%
2013 20 100% 100% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 26
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 22
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 26
  92%
  100%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 24
  92%
  96%
  4%
2016 2501925 19
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 16
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 21
  100%
  100%
  0%
2013 2501925 20
  100%
  100%
  0%
2012 2501925 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 9 11% 22% 44% 22% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 26 4% 12% 27% 58% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501925 22 5% 18% 64% 14% 0% 0%
2019 2501925 26 8% 8% 54% 23% 0% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 10 10% 10% 50% 30% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501925 24 4% 8% 58% 21% 4% 4%
2016 2501925 19 5% 21% 53% 21% 0% 0%
2015 2501925 16 6% 38% 56% 0% 0% 0%
2014 2501925 21 10% 14% 48% 29% 0% 0%
2013 2501925 20 5% 25% 55% 15% 0% 0%
2012 2501925 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%