Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 98.305% 98.305% 0%
2021 59 100% 100% 0%
2020 47 100% 100% 0%
2019 47 95.745% 100% 4.255%
2018 56 98.214% 98.214% 0%
2017 61 98.361% 98.361% 0%
2016 41 100% 100% 0%
2015 43 100% 100% 0%
2014 52 100% 100% 0%
2013 40 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 59
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 59
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 47
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 47
  96%
  100%
  4%
2018 2501925 56
  98%
  98%
  0%
2017 2501925 61
  98%
  98%
  0%
2016 2501925 41
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 43
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 52
  100%
  100%
  0%
2013 2501925 40
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 59 0% 0% 64% 34% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 59 3% 2% 59% 36% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501925 47 0% 0% 64% 36% 0% 0%
2019 2501925 47 4% 0% 81% 9% 0% 4%
2018 2501925 56 0% 2% 45% 52% 2% 0%
2017 2501925 61 0% 0% 13% 79% 2% 0%
2016 2501925 41 2% 0% 17% 80% 0% 0%
2015 2501925 43 0% 12% 44% 44% 0% 0%
2014 2501925 52 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2013 2501925 40 3% 8% 58% 33% 0% 0%