Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 65 90.769% 95.161% 4.615%
2021 63 76.19% 82.759% 7.937%
2020 66 81.818% 85.714% 4.545%
2019 80 82.5% 84.615% 2.5%
2018 73 67.123% 70% 4.11%
2017 63 82.54% 83.871% 1.587%
2016 66 92.424% 92.424% 0%
2015 65 92.308% 92.308% 0%
2014 58 93.103% 93.103% 0%
2013 59 84.746% 89.286% 5.085%
2012 60 85% 85% 0%
2011 46 91.304% 91.304% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 65
  91%
  95%
  5%
2021 2501925 63
  76%
  83%
  8%
2020 2501925 66
  82%
  86%
  5%
2019 2501925 80
  82%
  85%
  2%
2018 2501925 73
  67%
  70%
  4%
2017 2501925 63
  83%
  84%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 66
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 65
  92%
  92%
  0%
2014 2501925 58
  93%
  93%
  0%
2013 2501925 59
  85%
  89%
  5%
2012 2501925 60
  85%
  85%
  0%
2011 2501925 46
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 65 0% 0% 40% 51% 5% 5%
2021 2501925 63 0% 2% 14% 60% 16% 8%
2020 2501925 66 0% 2% 36% 44% 14% 5%
2019 2501925 80 0% 1% 15% 66% 15% 3%
2018 2501925 73 0% 0% 3% 64% 29% 4%
2017 2501925 63 0% 0% 5% 78% 16% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501925 66 0% 0% 18% 74% 8% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501925 65 0% 2% 9% 82% 8% 0%
2014 2501925 58 0% 0% 10% 83% 7% 0%
2013 2501925 59 0% 0% 14% 71% 10% 5%
2012 2501925 60 0% 0% 7% 78% 15% 0%
2011 2501925 46 0% 0% 11% 80% 9% 0%