Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 98.507% 100% 1.493%
2021 73 94.521% 95.833% 1.37%
2020 73 93.151% 95.775% 2.74%
2019 66 87.879% 96.667% 9.091%
2018 73 97.26% 97.26% 0%
2017 68 98.529% 98.529% 0%
2016 67 98.507% 100% 1.493%
2015 71 97.183% 98.571% 1.408%
2014 59 98.305% 100% 1.695%
2013 68 86.765% 95.161% 8.824%
2012 69 73.913% 75% 1.449%
2011 65 75.385% 83.051% 9.231%
2010 63 85.714% 91.525% 6.349%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 67
  99%
  100%
  1%
2021 2501925 73
  95%
  96%
  1%
2020 2501925 73
  93%
  96%
  3%
2019 2501925 66
  88%
  97%
  9%
2018 2501925 73
  97%
  97%
  0%
2017 2501925 68
  99%
  99%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 67
  99%
  100%
  1%
2015 2501925 71
  97%
  99%
  1%
2014 2501925 59
  98%
  100%
  2%
2013 2501925 68
  87%
  95%
  9%
2012 2501925 69
  74%
  75%
  1%
2011 2501925 65
  75%
  83%
  9%
2010 2501925 63
  86%
  92%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 67 4% 10% 61% 22% 0% 1%
2021 2501925 73 5% 8% 62% 19% 4% 1%
2020 2501925 73 4% 7% 63% 19% 4% 3%
2019 2501925 66 5% 0% 55% 29% 3% 9%
2018 2501925 73 5% 1% 71% 19% 3% 0%
2017 2501925 68 6% 16% 59% 18% 1% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501925 67 4% 0% 46% 48% 0% 1%
2015 2501925 71 6% 6% 66% 20% 1% 1%
2014 2501925 59 5% 8% 68% 17% 0% 2%
2013 2501925 68 3% 4% 43% 37% 4% 9%
2012 2501925 69 1% 0% 26% 46% 25% 1%
2011 2501925 65 2% 6% 9% 58% 15% 9%
2010 2501925 63 0% 6% 37% 43% 8% 6%