Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 100% 100% 0%
2021 62 100% 100% 0%
2020 52 98.077% 100% 1.923%
2019 49 95.918% 100% 4.082%
2018 48 100% 100% 0%
2017 55 98.182% 100% 1.818%
2016 39 92.308% 100% 7.692%
2015 50 98% 100% 2%
2014 57 100% 100% 0%
2013 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 46
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2501925 62
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 52
  98%
  100%
  2%
2019 2501925 49
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 48
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2501925 55
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 39
  92%
  100%
  8%
2015 2501925 50
  98%
  100%
  2%
2014 2501925 57
  100%
  100%
  0%
2013 2501925 31
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 46 0% 70% 30% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2501925 62 2% 82% 13% 3% 0% 0%
2020 2501925 52 0% 77% 17% 4% 0% 2%
2019 2501925 49 6% 69% 18% 2% 0% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2501925 48 13% 60% 25% 2% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2017 2501925 55 13% 71% 15% 0% 0% 2%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2501925 39 0% 69% 23% 0% 0% 8%
2015 2501925 50 0% 58% 36% 4% 0% 2%
2014 2501925 57 0% 74% 26% 0% 0% 0%
2013 2501925 31 0% 74% 26% 0% 0% 0%